Bli gartner eller blomsterdekoratør

Det nærmer seg innspurt for å søke seg til gartner- og blomsterdekoratørutdanninger. Spennet med hva du kan jobbe med som gartner og blomsterdekoratør er stort, og mange bransjer som kanskje ikke tradisjonelt etterspurte denne type...

To nye utdanninger på Norges grønne fagskole Vea:

Hageplantenes historie og Hagekunstens historie Jobber du i eller med historiske hager og ønsker å øke din kunnskap om dem? I disse to korte, studiepoenggivende utdanningene lærer du om den fascinerende historien til våre grøntanlegg og hageplanter. De kan tas individuelt...

Restplasser på Norges grønne fagskole – Vea

Fra 31. mai er det mulig å søke på restplasser på følgende 2 studier på Vea: -Sirkulærdisponering av vann- vann som ressurs -anleggsledelse (gjennomføres i Tromsø) Begge studiene er på deltid over 1 år. Se egen artikkel om...

Dømmesmoen 1923 – 2023. Fra hagebruksskole til Grimstads grønne hjerte

  I år er det 100 år siden Statens Hagebruksskole Dømmesmoen tok imot de første elevene. I perioden fram til det ble gjort vedtak om å legge ned gartnerutdanningen i 1999 har mange fått sin...

Nye kurs på Vea

Vi er i januar 2022, og for noen er det snart på tide å velge hvilken utdanning de skal søke på for neste skoleår. Kanskje ikke så overraskende foreslår vi en «grønn» retning. Derfor...

Rekord for Vea

Norges grønne fagskole – Vea - rapporterer om rekordstor interesse og innsøking til årets gartnerutdanning for voksne (+23 år). Fristen gikk ut 1.mars og de hadde da over 200 søkere. Av disse var 150 kvalifiserte...

Norge satser på frukt og grønt, og vi vil styrke laget

Vil du jobbe for en bærekraftig grøntnæring? Samfunnet har fått øynene opp for betydningen av norsk produksjon av frukt og grønt. Norsk Gartnerforbund jobber for å styrke norske produsenter og vil bidra til innovasjon, vekst...

Gartneren er tilbake på Gjennestad vgs

Høsten 2020 tilbyr Gjennestad videregående skole i Vestfold igjen gartneropplæring. Tilbudet er tilpasset en ny struktur der opplæringen er to år på skole og to år opplæring i bedrift som lærling. Ordningen har vært...

– Lærlingeløp er best

Synne Victoria Christophersen (19) og Jon Arne Moslått (19) er i gang med andre lærlingeår i gartnerfaget, og er svært samstemt og tydelig på hva de mener om hva slags løp som er best;...

Ny oppstart for Driftsledelse gartner og grønt

Driftsledelse gartner og grønt er en fagskoleutdanning innen produksjon og omsetting av gartneriprodukter og -tjenester. Utdanningens fokus er kvalitetsstyring, økonomi og ledelse i alle ledd av verdikjeden fra jord til bord. Tekst: Britta From Foto:...

SISTE NYHETER

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -