I år er det 100 år siden Statens Hagebruksskole Dømmesmoen tok imot de første elevene. I perioden fram til det ble gjort vedtak om å legge ned gartnerutdanningen i 1999 har mange fått sin hagebruks- og gartnerutdanning på Dømmesmoen. Noen av disse finner vi lokalt her i Grimstad, men veldig mange er bosatt rundt om i det ganske land.

Tekst: Ove Bach, Dømmesmoens Venner

Lokalt i Grimstad kalte vi elevene for «Grasskattene», og de satte særlig sitt preg på byen tidlig om morgen 17. mai, når de sammen med teknikerelevene laget det som vi kalte Rampetoget i Grimstad sentrum.

Høgskoleutdanning
Skolen ble senere hetende Statens Gartnerskole Dømmemoen, og dette var navnet fram til 1991. Da ble det innledet et samarbeid med Agder ingeniør- og distriktshøgskole (AID) om et toårig høgskoletilbud innen hagebruk/økonomi, og Dømmesmoen ble en del av AID. I perioden 1992 til 2002 var det et samarbeide med UMB/NMBU. Det innebar at landskapsarkitekturstudentene gikk det første av de fem studieårene på Dømmesmoen.
Etter at det ble slutt på gartnerutdanningen, var det en tid lærerutdanning på stedet. Så ble avdeling Grimstad ved Universitetet i Agder (UIA) etablert, og da ble denne utdanningen flyttet dit.

Gårdene Øvre (bildet) og Nedre Dømmesmoen ble kjøpt av staten i 1922 med formål å etablere en hagebruksskole på Sørlandet. Foto fra Norsk Gartnerforenings Tidsskrift 12(3) den 1. februar 1922.

Kommunen overtar
I 2010 la Statsbygg hele eiendommen på Dømmesmoen, et område på ca. 590 dekar med en rekke bygninger, ut for salg. Grimstad kommune kjøpte eiendommen i 2012. Bygningene var i mellomtiden blitt vernet etter kulturminneloven. Grimstad kommune har flyttet en del av sin virksomhet innen helsesektoren til Dømmesmoen.
Som institusjon har Dømmesmoen betydd mye for utviklingen av hagebruksnæringen i Grimstad og omegn. Det er fremdeles flere yrkesaktive i distriktet som har sin utdannelse fra den tidligere garnerskolen. Men i dag har Dømmesmoen først og fremst stor betydning som rekreasjonsområde for så vel byens befolkning som for de mange tilreisende som besøker stedet. Parken og bygningsmassen blir ivaretatt på en forbilledlig måte av Grimstad kommune, og hele anlegget er absolutt verdt et besøk. Staudefeltet, som var pensum for gartnerskoleelevene, er bevart. I tilknytning til dette er det etablert en mindre «Tusenårshage» og en «Ibsens urtehage», som begge er verdt å besøke.

Jubileet markeres
Selv om det for lenge siden er slutt med gartnerutdanningen, synes Dømmesmoens Venner og Grimstad Bys Museer at det er viktig å ha en enkel markering av at det nå er 100 år siden de første elevene begynte sin hagebruksutdannelse her. Vi har lagt denne markeringen til første helg i juni. Den legges til Dømmesmoen, og på lørdagen er det fokus på hagebruks- og gartnerutdanningen.
Det vil i den anledning bli åpnet en helt ny utstilling om hagebruks- og gartnerutdanningen på Dømmesmoen. Den lages av Grimstad Bys Museer og vil stå i bygningen som i dag rommer Hagebruksmuseet. Samme dag vil det bli foredrag i Gamlebygget av personer som har hatt tilknytning til Dømmesmoen. Det vil bli vandringer i parken og aktiviteter for barna gjennom hele helgen. Arrangementet vil åpne kl. 11 den 3. juni, og det er Grimstads ordfører Beate Skretting som står for åpningen. Utstillingen vil bli stående gjennom hele sesongen. Det endelige programmet for weekenden er ennå ikke fastlagt i detalj.
Søndag 4. juni vil starte med et foredrag i ord og bilder om de arkeologiske funnene som er gjort på Dømmesmoen. Morten Kutschere fra Agder fylkeskommune foredrar. I etterkant av foredraget vil det bli avduking av nye tavler om fornminner i parken, kombinert med befaring. Grimstad Bys Museer og Dømmesmoens Venner håper tidligere elever og andre interesserte vil avlegge det som har vært en viktig institusjon i Grimstad, et besøk under arrangementet eller i løpet av sesongen.

Velkommen til Dømmesmoen!