Hjem Velkommen som annonsør

Velkommen som annonsør

Gartneryrket er det eneste fagblad innen den grønne sektor i Norge, og har som målsetting å holde gartnerstanden orientert om det som skjer både på det næringspolitiske og det gartnerfaglige området.

Gartneriet er for mange en ensom arbeidsplass, og Gartneryrket er et bindeledd mellom kolleger. En leserundersøkelse viser at Gartneryrket blir lest, og at både reportasjer, fagstoff og annonser er godt lesestoff. I Gartneryrket er det annonser kun med relasjon til gartnernæringen, og dermed nyttig informasjon til kunden.

Velkommen som annonsør i Gartneryrket gartneri-Norges møteplass!

Annonsekontor

Mediaplan Gartneryrket 2023

Deadline Utgivelse Tema
1 05. januar 25. januar
2 02. februar 22. februar Fulldistribusjon, lager
3 23. februar 15. mars Emballasje, pakking, merking
4 23. mars 12. april Plantevern, vanning
5 27. april 19. mai Fulldistribusjon, frukt og bær
6 25. mai 14. juni
7 22. juni 12. juli
8 03. august 23. august
9 31. august 20. september Fulldistribusjon, grønnsaker, plantevern
10 28. september 18. oktober Gartner 2022
11 26. oktober 15. november Emballasje, pakking, merking
12 23. november 13. desember Energi og klima

Annonsepriser 2022

Størrelse

Format

Pris

Side 2, tredje omslagsside og bakside 185X264 17.500

1/1 side

185×264
210×297

15.500,-

1/2 side

185×130
125×185

9.500,-

1/3 side

185×90
125×130
58×264

7.500,-

1/4 side

185×65
125×90
58×185

6.500,-

1/6 side

185×45
125×65
58×130

5.500,-

1/8 side

185×32
125×48
58×90

4.500

Pris pr sp.mm.: Kr 16,-
Bilag etter avtale.
Byråprovisjon: 3,5%

Annonseformater

1/1 side 185 x 264
210 x 297
1/2 side 185 x 130
125 x 185
1/3 side 185 x 90
125 x 130
58 x 264
1/4 side 185 x 65
125 x 90
58 x 185
1/6 side 185 x 45
125 x 65
58 x 130
1/8 side 185 x 32
125 x 48
58 x 90

Tekniske data

Format: A4
Satsflate: 185 x 264 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet: Omslag – 150g Edixion
Innmat – 100g Edixion
Ann.materiell: Digitalt

Tilleggsomkostninger for annet materiell vil bli belastet kunden.
Trykkeri:  Merkur-Trykk AS
e-post: knut@a2media.no

Materialfrister

Materialfrist er 12 dager før utgivelse.
For rubrikkannonser: mandag før kl. 10.00 4 dager før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materialfristen ikke overholdes.

Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig – det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Våre lesere er

Veksthus- og planteskolegartnere, frukt-, bær-, grønnsak og potetprodusenter, landbruks- og hagebruksfunksjonærer, samt ansatte i gartneri- og hagebruksnæringen.