Hjem Velkommen som annonsør

Velkommen som annonsør

Gartneryrket er det eneste fagblad innen den grønne sektor i Norge, og har som målsetting å holde gartnerstanden orientert om det som skjer både på det næringspolitiske og det gartnerfaglige området.

Gartneriet er for mange en ensom arbeidsplass, og Gartneryrket er et bindeledd mellom kolleger. En leserundersøkelse viser at Gartneryrket blir lest, og at både reportasjer, fagstoff og annonser er godt lesestoff. I Gartneryrket er det annonser kun med relasjon til gartnernæringen, og dermed nyttig informasjon til kunden.

Velkommen som annonsør i Gartneryrket gartneri-Norges møteplass!

Annonsekontor

Mediaplan Gartneryrket 2022

Deadline Utgivelse Tema
1 06. januar 22. januar
2 03. februar 19. februar Fulldistribusjon, lager
3 3. mars 19. mars Emballasje, pakking, merking
4 31. mars 23. april Plantevern, vanning
5 05. mai 21. mai Fulldistribusjon, frukt og bær
6 02. juni 18. juni
7 23. juni 09. juli
8 04. august 20. august
9 01. september 17. september Fulldistribusjon, grønnsaker, plantevern
10 29. september 15. oktober Gartner 2022
11 27. oktober 12. november Emballasje, pakking, merking
12 24. november 10. desember Energi og klima

Annonsepriser 2022

Størrelse

Format

Pris

Side 2, tredje omslagsside og bakside 15.000

1/1 side

185×264
210×297

15.000,-

1/2 side

185×130
125×185

9.000,-

1/3 side

185×90
125×130
58×264

7.000,-

1/4 side

185×65
125×90
58×185

6.000,-

1/6 side

185×45
125×65
58×130

5.000,-

1/8 side

185×32
125×48
58×90

4.000

Pris pr sp.mm.: Kr 15,-
Bilag etter avtale.
Byråprovisjon: 3,5%

Annonseformater

1/1 side 185 x 264
210 x 297
1/2 side 185 x 130
125 x 185
1/3 side 185 x 90
125 x 130
58 x 264
1/4 side 185 x 65
125 x 90
58 x 185
1/6 side 185 x 45
125 x 65
58 x 130
1/8 side 185 x 32
125 x 48
58 x 90

Tekniske data

Format: A4
Satsflate: 185 x 264 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet: Omslag – 150g Edixion
Innmat – 100g Edixion
Ann.materiell: Digitalt

Tilleggsomkostninger for annet materiell vil bli belastet kunden.
Trykkeri:  Merkur-Trykk AS
e-post: knut@a2media.no

Materialfrister

Materialfrist er 12 dager før utgivelse.
For rubrikkannonser: mandag før kl. 10.00 4 dager før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materialfristen ikke overholdes.

Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig – det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Våre lesere er

Veksthus- og planteskolegartnere, frukt-, bær-, grønnsak og potetprodusenter, landbruks- og hagebruksfunksjonærer, samt ansatte i gartneri- og hagebruksnæringen.