Hjem Velkommen som annonsør

Velkommen som annonsør

Gartneryrket er det eneste fagblad innen den grønne sektor i Norge, og har som målsetting å holde gartnerstanden orientert om det som skjer både på det næringspolitiske og det gartnerfaglige området.

Gartneriet er for mange en ensom arbeidsplass, og Gartneryrket er et bindeledd mellom kolleger. En leserundersøkelse viser at Gartneryrket blir lest, og at både reportasjer, fagstoff og annonser er godt lesestoff. I Gartneryrket er det annonser kun med relasjon til gartnernæringen, og dermed nyttig informasjon til kunden.

Velkommen som annonsør i Gartneryrket gartneri-Norges møteplass!

Annonsekontor

Mediaplan Gartneryrket 2019

Deadline Utgivelse Tema
1 02. januar 18. januar Veksthus tek.
2 30. januar 15. februar Fulldistribusjon Grønnsaker tek./gjødsling
3 27. februar 15. mars Pakkerier tek.
4 27. mars 12. april Veksthus plantevern
5 02. mai 16. mai Fulldistribusjon Frukt/bær tek.
6 29. mai 14. juni
7 26. juni 07. juli
8 07. august 23. august
9 04. september 20. september Fulldistribusjon Grønnsaker lagertek./plantevern
10 02. oktober 18. oktober Gartner 2019
11 30. oktober 15. november Energi
12 27. november 13. desember Brannvern/sikkerhetstek.

Annonsepriser 2019

Størrelse

Format

Pris

Side 2 og bakside 14.000

1/1 side

185×264
210×297

13.000,-

1/2 side

185×130
125×185

8.000,-

1/3 side

185×90
125×130
58×264

6.800,-

1/4 side

185×65
125×90
58×185

5.300,-

1/6 side

185×45
125×65
58×130

4.300,-

1/8 side

185×32
125×48
58×90

3.300

Pris pr sp.mm.: Kr 15,-
Bilag etter avtale.
Byråprovisjon: 3,5%

Annonseformater

1/1 side 185 x 264
210 x 297
1/2 side 185 x 130
125 x 185
1/3 side 185 x 90
125 x 130
58 x 264
1/4 side 185 x 65
125 x 90
58 x 185
1/6 side 185 x 45
125 x 65
58 x 130
1/8 side 185 x 32
125 x 48
58 x 90

Tekniske data

Format: A4
Satsflate: 185 x 264 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet: Omslag – 150g Edixion
Innmat – 100g Edixion
Ann.materiell: Digitalt

Tilleggsomkostninger for annet materiell vil bli belastet kunden.
Trykkeri:  Merkur-Trykk AS
e-post: hilde@merkurtrykk.no

Materialfrister

Materialfrist er 12 dager før utgivelse.
For rubrikkannonser: mandag før kl. 10.00 4 dager før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materialfristen ikke overholdes.

Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig – det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Våre lesere er

Veksthus- og planteskolegartnere, frukt-, bær-, grønnsak og potetprodusenter, landbruks- og hagebruksfunksjonærer, samt ansatte i gartneri- og hagebruksnæringen.