Hjem Velkommen som annonsør

Velkommen som annonsør

Gartneryrket er det eneste fagblad innen den grønne sektor i Norge, og har som målsetting å holde gartnerstanden orientert om det som skjer både på det næringspolitiske og det gartnerfaglige området.

Gartneriet er for mange en ensom arbeidsplass, og Gartneryrket er et bindeledd mellom kolleger. En leserundersøkelse viser at Gartneryrket blir lest, og at både reportasjer, fagstoff og annonser er godt lesestoff. I Gartneryrket er det annonser kun med relasjon til gartnernæringen, og dermed nyttig informasjon til kunden.

Velkommen som annonsør i Gartneryrket gartneri-Norges møteplass!

 

Annonsekontor

MEDIAPLAN
ANNONSEPRISER
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Mediaplan Gartneryrket 2024

  Deadline Utgivelse Tema
1 04. januar 24. januar  
2 01. februar 21. februar Fulldistribusjon
3 22. februar 13. mars Emballasje, pakking, merking
4 14. mars 3. april Biologisk plantevern, sprøytemidler og teknisk utstyr
5 25. april 15. mai Fulldistribusjon
6 23. mai 12. juni  
7 20. juni 10. juli  
8 01. august 21. august  
9 29. august 18. september Fulldistribusjon
10 26. september 16. oktober Gartner 2024
11 24. oktober 13. november Lys og varme
12 21. november 11. desember  

Annonsepriser 2022

Størrelse

Format

Pris

 

Side 2, tredje omslagsside og bakside 185X264 17.500  

1/1 side

185×264
210×297

15.500,-

 

1/2 side

185×130
125×185

9.500,-

 

1/3 side

185×90
125×130
58×264

7.500,-

 

1/4 side

185×65
125×90
58×185

6.500,-

 

1/6 side

185×45
125×65
58×130

5.500,-

 

1/8 side

185×32
125×48
58×90

4.500

 

Pris pr sp.mm.: Kr 16,-
Bilag etter avtale.
Byråprovisjon: 3,5%

Annonseformater

1/1 side 185 x 264
210 x 297
1/2 side 185 x 130
125 x 185
1/3 side 185 x 90
125 x 130
58 x 264
1/4 side 185 x 65
125 x 90
58 x 185
1/6 side 185 x 45
125 x 65
58 x 130
1/8 side 185 x 32
125 x 48
58 x 90

Tekniske data

Format: A4
Satsflate: 185 x 264 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet: Omslag – 150g Edixion
Innmat – 100g Edixion
Ann.materiell: Digitalt
   

Tilleggsomkostninger for annet materiell vil bli belastet kunden.
Trykkeri:  Merkur-Trykk AS
e-post: knut@a2media.no

Materialfrister

Materialfrist er 12 dager før utgivelse.
For rubrikkannonser: mandag før kl. 10.00 4 dager før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materialfristen ikke overholdes.

Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig – det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Våre lesere er

Veksthus- og planteskolegartnere, frukt-, bær-, grønnsak og potetprodusenter, landbruks- og hagebruksfunksjonærer, samt ansatte i gartneri- og hagebruksnæringen.