Skal virksomheten din hente inn utenlandske arbeidstakere?

I vinter vil mange arbeidstakere passere norskegrensa. Mange av dem kommer fra land med mye smitte og lav andel koronavaksinerte. Sjekk hva utenlandske arbeidstakere må ha på plass før de kommer inn i Norge. Arbeidstilsynet Her...

Ny veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon og ny veileder om vegeterte buffersoner

Mattilsynet har nylig publisert to nye veiledere om plantevernmidler og avstand til vann. Tekst: Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver seksjon planter, Mattilsynets hovedkontor Foto: Mattilsynet Se pressemelding om veilederne. Les veilederne. Det holdes 2 like presentasjoner av veilederne mandag...

Nasjonalt tilsynsprosjekt – planteimport 2017

Mattilsynet skal føre tilsyn med importører av sertifikatpliktige sendinger med planter, potet og tre. Vi skal sjekke om dere gjennomfører en god mottakskontroll og har tilstrekkelig kompetanse om mottakskontrollen. Tilsynene gjennomføres som et nasjonalt...

Arbeidstilsynet satser på skog- og landbruksnæringene

Arbeidstilsynet har følgende fire overordnete strategiområder for perioden 2017-2019 • En styrket bruk av Arbeidstilsynets kunnskap i virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid • At virksomhetens forebyggende arbeid fortsatt er etatens viktigste arbeid • At arbeidslivskriminalitet skal reduseres • Effektiv bruk av...

Rimelighetsvurdering ved oppsigelser på grunn arbeidstaker forhold

Arbeidsgivers oppsigelse av arbeidstaker må være saklig. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 som sier: "Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold." Når oppsigelsen...

SISTE NYHETER

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -