Mattilsynet har nylig publisert to nye veiledere om plantevernmidler og avstand til vann.

Tekst: Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver seksjon planter, Mattilsynets hovedkontor
Foto: Mattilsynet

Se pressemelding om veilederne. Les veilederne.
Det holdes 2 like presentasjoner av veilederne mandag 18. mai klokken 12-13 (Bli med i Microsoft Teams-møte) og onsdag 20 mai klokken 13-14 (Bli med i Microsoft Teams-møte). Vi ber deltagere skru av kamera og mikrofon i møte. Spørsmål tas etter presentasjon og kan stilles i chat. Det er fint om du ser gjennom veilederne før møtet. Landbruksveiledere, fylkesmenn, NIBIO, funksjonstestere og inspektører inviteres til å delta på gjennomgangen.

Veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler

Mattilsynet innfører nå differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler. På etiketten til plantevernmidler er det ofte angitt avstandskrav til overflatevann, som innsjøer, bekker og åpne grøfter med vann. Det er obligatorisk å følge kravet.
Mattilsynet har nå godkjent de første etikettene, der det er flere ulike avstander. De korteste avstandene kan bare benyttes hvis du bruker avdriftsreduserende utstyr og teknikker.
Det er plantevernmiddelfirmaene som må søke om å endre etikett. Endrede etiketter publiseres på Mattilsynets nettsider, og brukere kan forholde seg til nettetiketten selv om de allerede har kjøpt plantevernmiddelet med gammel etikett.
I forbindelse med nye avstandskrav, har Mattilsynet laget en ny veileder som forklarer hvordan man kan redusere avdriften, forstå de nye etikettene, måle avstand til vann, føre vannjournal, hvilket spredeutstyr som kan brukes og hvordan utstyret skal stilles inn.
Innføring av differensierte avstandskrav ved avdriftsreduksjon, er gjort på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
Foreløpig har rettighetshavere bare søkt om endring av 4 etiketter, og disse nye etiketten vil publiseres i løpet av uken. Det gjelder:
• Flurostar 200 (reg.nr 2017.28)
• Raptol (reg.nr 2017.20)
• Danitron 5 SC (reg.nr 2016.9.17)
• Syllit 544 SC (reg.nr 2018.14)
Det er laget en egen veileder på engelsk for rettighetshavere som vil søke om å få differensierte avstandsgrenser inn på etiketten.

Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Denne veilederen forklarer hva vegeterte buffersoner er og når det er krav til slike soner. I 2015 ble vegeterte buffersoner innført i Norge som et risikoreduserende tiltak for plantevernmidler som er utsatt for overflateavrenning. Som en følge av dette kan Mattilsynet nå godkjenne plantevernmidler som tidligere ikke kunne godkjennes fordi de var skadelige for vannmiljøet. Dette risikoreduserende tiltaket fører dermed til at det blir flere plantevernmidler å velge mellom på det norske markedet. Det er også endringer i unntakene for krav til slik sone.