Nå kan du enkelt velge norske juletrær

Norske forbrukere er opptatte av at det de kjøper av planter og trær skal være kortreist og tilpasset norske forhold uten uønskede skadedyr og plantesykdommer. Ved å velge norske juletrær får forbruker dette og...

Import av planter med jord

Midt i juli sto det en sak i Aftenposten om at gråor-bestanden i Sørkedalen i Oslo står i fare for å gå tapt. Årsaken er spredning av Phytophthora fra grøntanleggsplanter som importeres med rotklumper...

Treplanteskole på Bogstad

Bymiljøetaten i Oslo kommune bygger opp en ny planteskole på Bogstad. - Planteskolens hovedformål er å sikre produksjon av trær til gater, plasser, parker og andre grøntarealer, sier avelingsdirektør Jon K. Christiansen i Skog- og...

SISTE NYHETER

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -