Bymiljøetaten i Oslo kommune bygger opp en ny planteskole på Bogstad.

– Planteskolens hovedformål er å sikre produksjon av trær til gater, plasser, parker og andre grøntarealer, sier avelingsdirektør Jon K. Christiansen i Skog- og landskapsavdelingen. Planteskolen på Engebråten blir lagt ned.

– Vi satser kun på trær, fordi det i denne produktgruppen er vanskelig å vite hva man får ved bestilling. Den viktigste faktoren vil være å sikre at trær som plantes, er genetisk sett egnet for det stedet trærne skal plantes.

Usikkerheten ved import

Christiansen peker på hvor vanskelig det er å få rede på genetisk opphav på importert vare, hvis man ikke bestiller en bestemt kultivar eller en konkret frøkilde.

– I Nederland og Nord-Tyskland, der mange av de importerte trærne er produsert, har de ikke på langt nær det samme behovet for klimamessig kontroll med sine frøkilder. Hos oss må den som skal beplante et anlegg, vite hvilket opphav trærne har. Er den genetiske bakgrunnen kjent, vet man mye om herdigheten, hvor friske trærne blir, og hvilken form og størrelse man kan forvente seg.

Avdelingsdirektøren framholder at planteskolen kommer til både å produsere trær og til å kjøpe inn trær fra norske planteskoler. Importen vil den søke å holde så lav som mulig for å unngå at sykdommer og skadedyr følger med trær eller jord inn i landet.

Supplement til dagens marked

– Vi ser for oss å dyrke trær med forskjellige stammehøyder. Vi ønsker trær der andelen krone av totalhøyden er større enn det som vanligvis blir leveres fra land lenger sør. Slike trær har stor bladmasse til å forsyne krone, stamme og røtter, sier Christiansen.

Planteskolens ambisjon er å holde en stabil leveranse av de mest aktuelle treslagene. I Oslo kommunes anlegg vil det også bli bruk for frukttrær av sorter og grunnstammer som vanligvis ikke blir levert i dag. Planteskolen skal kunne lage denne typen frukttrær. Den skal også levere større trær og trær med spesielt gode greinvinkler, slik at frukttrærne blir mer robuste mot den  håndteringen de vil oppleve ute i anleggene.

– Trær blir vanligvis produsert og innkjøpt etter spesifikasjonene beskrevet i Norsk Standard (NS4400/4402) og retningslinjer for E-planter. I egen planteskole kan vi også lage trær med former utenom standarden og levere treslag som vanligvis ikke er så lett tilgjengelige. Men alle produktene skal holde høy kvalitet, understreker Jon K. Christiansen.

Klimatilpasset og kortreist

Avdelingsdirektøren viser til at planteskolen vil ha et nært samarbeid med etatens planleggere i nye prosjekter og arborister ved skjøtsel: – Det gir spennende muligheter å prøve ut nye treslag i planteskolen før de blir plantet ut i anlegg, spesielt med tanke klimaendringer. Ved å jobbe tett sammen mener vi det blir lettere å komme fram til enighet om treslagsvalg. Vi har et ansvar for ikke å spre uønskede planteslag til norsk natur. I vår etats navn ligger det nærmest et krav på oss til å være gode i miljøspørsmål. Etaten oppnådde ISO 10014-sertifisering for noen år siden. Kort transport av trær betyr mindre CO2-utslipp og gir flere miljøgevinster. I egen planteskole kan de enkelte individene velges ut på forhånd. Reklamasjon og retur håper vi dermed kan reduseres.

Kompetanse

– Bymiljøetaten har fagansvaret for Oslo kommunes trær. Vi har derfor stor mulighet for å påvirke andre kommunale virksomheters valg av trær. Vår «Strategi for bytrær» styrer policy og retningslinjer innover i framtida for Bymiljøetaten og Oslo kommune for øvrig. Arbeidet med «Treplan for Oslo» har så vidt startet opp. Planteskolens kompetanse blir sentral i dette arbeidet. Utfordringene er mange. Spennende tider ligger foran oss, konkluderer avdelingsdirektør Christiansen.