Nytt fra nyttedyrfronten

Siste uken i august var 143 deltagere fra Europa, Canada og USA samlet til en plantevernkonferanse i Brest i Frankrike. Tekst og foto: Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Fra Norge deltok Annichen Smith Eriksen fra Norsk...

-Sparer mye på å kjøpe gode råd

-Jeg bruker 10-12.000 kroner i uka på nyttedyr. Da er det greit å sikre seg at det brukes riktige insekter til rett tid, og i passe menger. Derfor har jeg et abonnement på tjenestene...

Kartlegging av lagersykdommer i langtidslagret gulrot

Lagersykdommer er et økende problem for gulrotprodusenter i Norge. Økt kunnskap om sykdommene kan hjelpe produsenter med å iverksette passende tiltak for å redusere tap og svinn av langtidslagret gulrot. Tekst: Mirjam Halvorsrud (NMBU,...

Forskere lurer skadedyr for å redde poteten

Potetålen kommer ut av skallet og tror den kan spise seg mett på poteter, men i stedet sulter den i hjel. Forskere på NMBU lager et nytt stoff som kan lure potetålen og redde...

Globalt selskap kjøper norsk teknologi for miljøvennlig plantevernmiddel

Med teknologi basert på forskning ved NMBU, skal et av verdens største selskap innen plantevernmidler kommersialisere et nytt, biologisk soppmiddel for planter i landbruket. Tekst: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Soppsykdommer hos planter er...

Over 30 år med nyttedyr

Man kan av og til få inntrykk av at integrert plantevern og aktiv bruk av nyttedyr er noe relativt nytt, spesielt på blomster. Vel, det kommer an på hvordan man ser det. Hvis du...

Har du skjoldlus?

Skjoldlus er en relativ liten gruppe insekter som tilhører gruppen plantelus (nebbmunner). Omkring 8000 arter er beskrevet på verdensbasis, og rundt 4-500 av disse finnes i Europa. Kunnskapen om skjoldlus i Norge er nokså begrenset....

Mer Norsk Løk

Et nytt prosjekt på løk skal bidra til å styrke løkens kvalitet og status i det norske marked. Tekst: Pia Heltoft, NIBIO og Reidar Gusland, Larvik Løk Det er ønskelig å øke forbruket av løk i...

Planteverntiltak i veksthus i 2020

Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2021 en elektronisk undersøkelse over rapporterings-plattformen Altinn for å kartlegge bruken av ulike planteverntiltak i veksthus i 2020. Undersøkelsen gjaldt produksjonene blomstrende potteplanter, snittblomster, utplantingsplanter og sommerblomster, dekorasjonsplanter, salat, urter,...

Torvreduserte dyrkingsmedier i veksthus

CO2 utslipp, klimadebatt og redusert uttak av torv i fremtiden gjør det svært aktuelt med utprøving av torvreduserte dyrkingsmedier for ulike veksthuskulturer. I Tyskland er et større utprøvingsprosjekt i gang der 24 gartnerier tester...

SISTE NYHETER

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -