-Jeg bruker 10-12.000 kroner i uka på nyttedyr. Da er det greit å sikre seg at det brukes riktige insekter til rett tid, og i passe menger. Derfor har jeg et abonnement på tjenestene til Biologisk, sier Rolf Ingvar Fuglerud, eier av Elvenhøy Gartneri i Lier.

Tekst og foto: Dag Eivind Gangås

Rolf Ingvar Fuglerud har abonnert på råd fra Silje Stenstad Nilsen omtrent siden hun startet Biologisk AS.

Fuglerud produserer økologiske krydderurter på totalt 11 mål veksthus i Lier. Han er tredje generasjon som driver med veksthus. Det meste av bygningsmassen ble bygd frem til 2006, da Rolf Ingvar gradvis tok over. Tidligere har det blitt produsert litt av hvert, blant annet salat, men fra og med 2009 har de bare hatt økologiske krydderurter, levert hovedsakelig til COOP. De 11 sortene krydderurter blir dyrket frem hydroponisk, og det brukes selvsagt nyttedyr.
-Det ville jeg gjort også om jeg ikke produserte økologisk. Men det vil ikke si at jeg er ekspert på nyttedyr. Det gjelder å ta problemene før de oppstår, for når man først har et utbrudd av skadegjørere er det gjerne for sent. Og selv om det er dyrt med nyttedyr, koster det mye mer å kaste store partier av produsert vare på grunn av for eksempel lusangrep. Men det er også dyrt å pøse på med alskens nyttedyr hele tiden for å forebygge alt. Vi må ha de rette nyttedyrene i passe store mengder til riktig tid, og det trenger jeg hjelp til, forklarer Fuglerud.

Limfeller er et viktig verktøy.

Tidlig kunde
Han kjente Silje Stenstad Nilsen fra tiden hun jobbet i NLR og senere NORGRO, og visste hun hadde god greie på nyttedyr. Så da han hørte at hun hadde startet opp for seg selv med firmaet Biologisk 1. mars i fjor, tok han snart kontakt og avtalte en passende abonnementsløsning.
-Hun er den beste jeg kjenner på nyttedyr, og det året vi har hatt samarbeid har vi hatt mindre trøbbel med skadegjørere. Avtalen er at vi har en gjennomgang i gartneriet hver andre uke, med planlegging av utsett. Men hun er jo her hver uke med nyttedyr, så det blir jo til at vi snakker litt da også. I tillegg kjører hun kurs med de ansatte, for å gå finne- og gå gjennom gode rutiner sier han, og skryter av den gode servicen han får.

Silje leter etter uønskede gjester.

Biopol Natural
Silje er ikke bare rådgiver. I juni i fjor fikk hun også agenturet på de nyttedyrene hun leverer og gir råd om.
-Målet mitt er å sørge for at flest mulige produsenter får kjennskap til at de har et valg når de skal forebygge skader på plantene, og min misjon er å gi råd om naturlige plantevernmidler fremfor giftige kjemikalier, forteller Silje. Da er det naturlig å også tilby de relevante produktene, legger hun til.
Agenturet er for nederlandske Biopol Natural, og de har mange konsulenter og kunnskap om nyttedyr for nederlandske forhold. Silje bruker denne kunnskapen og tilpasser den til norske- og lokale forhold.
Hun har også fått støtte fra Norges Vel og Innovasjon Norge. Sistnevnte har også gitt meg mange gode råd og en mentor i oppstartsfasen.

Utsett av nyttedyr.

Nyttige nyttedyr
På spørsmålet om hvorfor hun valgte å gå ut og starte egen bedrift svarer hun at hun alltid har hatt en «gründerspire i magen».
-Og så fant jeg ut at det var plass til – og bruk for en slik rolle i bransjen. Jeg synes det er utrolig gøy med nyttedyr, ikke minst fordi de er så riktige å bruke for veksthusgartnerier. Det er ikke nødvendig med verneutstyr, sertifikater eller ventetid etter utsett. Derfor er det også litt rart at vi ikke har flere nyttedyr tilgjengelig i Norge. Vi har mange færre nyttedyr i verktøykassa enn for eksempel danskene.  Skadegjørerne kommer raskt, mens godkjenningsprosessen for nyttedyr går tregt. Det er et nokså strengt regelverk, og nyttedyr må stå i samme «godkjenningskø» som kjemiske midler. Det blir litt tullete, mener hun.

Jakub Pawel Cylka sprer nyttedyr utover urtespirene.

Viktig med besøk
«Nedslagsområdet» for Biologisk AS er profesjonelle gartnerier innen produksjon av grønnsaker, urter, blomster og jordbærproduksjon i tunnel og veksthus i Norge. Det kan for eksempel være produsenter av krydderurter, blomster, jordbær, agurk og tomat.  Et drøyt år etter oppstart har hun fått en god del abonnenter på de tre «pakkene» hun tilbyr, men det er fortsatt plass til flere.
-Mye kan nok gjøres digitalt, men det er viktig med jevnlige, fysiske besøk også. På den måten overføres kunnskap begge veier, og det er viktig, fastslår hun.
Og når vi først snakker om digitale løsninger er det en plattform Silje liker å bruke for å informere forbrukere om gartneres bruk av nyttedyr. Hun er aktiv på sosiale medier og synes det er gøy å fortelle de gode historiene fra veksthus til de som måtte være interessert.

Nye forsyninger til Elvenhøy Gartneri.

NCE Heidner Biocluster
Biologisk AS er også tatt opp som medlem i NCE Heidner Biocluster, Norges næringsklynge for grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngen består av 50 medlemmer med ca. 15.000 ansatte og 66 milliarder kroner i omsetning. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff.
-Målet med å bli en del av klynga er å utvide nettverket vårt ved å finne samarbeidspartnere og støttespillere som kan bidra med kompetanse inn mot ny teknologi og digitalisering. I tillegg kan vi bidra inn med kunnskap, engasjement og inspirasjon til de andre medlemmene i klynga, mener Silje.

Gründerhuset
Når hun ikke er på farten til kunder eller i andre møter, kan man finne henne på Gründerhuset i Tønsberg.
-Det å dele kontorlandskap med andre i samme situasjon, om enn i andre bransjer, er nyttig og inspirerende. Nå får også mye inspirasjon gjennom kundekontaktene, men det blir på en litt annen måte.  På Gründerhuset kan jeg få kurs og opplæring i det å drive en bedrift, i tillegg til at de legger til rette med det man trenger på kontoret. Det har vært en veldig positiv opplevelse så langt, fastslår Silje.