Skjoldlus er en relativ liten gruppe insekter som tilhører gruppen plantelus (nebbmunner). Omkring 8000 arter er beskrevet på verdensbasis, og rundt 4-500 av disse finnes i Europa.

Skjoldlus på kaktus

Kunnskapen om skjoldlus i Norge er nokså begrenset. Mye av kunnskapen vi har om disse dyrene stammer fra innsendte bidrag og undersøkelser gjort av statsentomologene Wilhelm Maribo Schøyen (1844-1918), Thor Hiorth Schøyen (1885-1961) og senere Jac Fjelddalen (1918-2002). Fjelddalen publiserte mange av de gamle og nyere funnene i et hefte av Insekt-Nytt (Fjelddalen 1996). Der omtaler han 36 arter av skjoldlus påvist i Norge, hvorav 14 kun var påvist innendørs i drivhus. I Sverige er det funnet mer enn dobbelt så mange arter av skjoldlus som i Norge.

Skjoldlus på tuja

Selv om det er en relativt liten gruppe insekter, og få arter i Norge, er mange av dem svært viktige i et økonomisk perspektiv. Mange av dem er alvorlige skadegjørere i frukt- og grønnsaksdyrking, og trolig eksponeres vi stadig for nye arter gjennom import av planter. Flere av disse vil nok kunne etablere seg i veksthus i Norge, og noen kanskje også på friland.

Skjoldlus er små kryptiske arter, som av den grunn trolig gjør at de ofte overses. Først ved større utbrudd blir det synlig, og man i gartnerbransjen setter inn tiltak enten det er biologiske eller kjemiske.

Skjoldlus på furu

Undertegnede ønsker å bidra til å øke kunnskapen om denne insektgruppen i Norge, og vil gjerne ha tilsendte bidrag fra lesere av Gartneryrket. Så dersom du har, eller oppdager, planter med skjoldlus på vil jeg gjerne ha et representativt utvalg. Da kan du simpelthen plukke av noen blader eller en liten kvist, putte den i en plastpose og sende til adressen oppgitt under. Jeg vil gjerne at man med prøven sender inn en lapp der man har notert navnet på finner/samler, dato, lokalitet (adresse eller koordinat) og hvilke planteart det er samlet fra.

 

 

Anders Endrestøl
Norsk institutt for naturforskning,
Sognsveien 68, 0855 Oslo
anders.endrestol@nina.no