Hageplantenes historie og Hagekunstens historie

Jobber du i eller med historiske hager og ønsker å øke din kunnskap om dem? I disse to korte, studiepoenggivende utdanningene lærer du om den fascinerende historien til våre grøntanlegg og hageplanter. De kan tas individuelt eller parallelt.

Når ble de ulike hageplantene introdusert til landet og hvordan har de blitt brukt opp gjennom historien? Hvordan var de ulike historiske periodene i et grøntanlegg, og hvordan kan du bruke kunsthistorien og historiske kilder som verktøy i tolkningen av historiske hager? Dette er noe av det du lærer mer om på disse kursene som har oppstart i uke 4, neste år. Søknadsfristen er satt til den 15. desember i år. Deretter gjennomføres forløpende opptak helt fram til andre samling i uke 7.

I kurset Hageplantenes historie vil det bli utforsket emner som dyrking, formering, stiluttrykk, eldre hagelitteratur, relevant lovgivning og forskrifter, samt endringer i kulturlandskapet gjennom tidene.

I kurset Hagekunstens historie blir du kjent med hovedverkene i den norske hagekunsthistorien og lærer hvordan de henger sammen med utviklingen i Europa ellers.

Utdanningene er for deg som jobber direkte med historiske grøntanlegg, som gartner, anleggsgartner, kirkegårdsarbeider, på museum, eller også administrativt i kulturminneforvaltningen, parkavdeling eller tilsvarende i kommunene.

Hvert kurs er på 10 studiepoeng og går over ett år, med 7 fysiske samlinger a 1-2 dager og 6 en-dagers nettsamlinger.  Kursene har samlinger de samme ukene.

Kursene er en del av «moder-utdanningen» Historiske gartnerfag (HGF) på 60 studiepoeng. HGF er nå delt inn i mindre studiepoenggivende enheter, som alle står på egne ben med avsluttende oppgave og egen dokumentasjon på gjennomført løp.