Fra 31. mai er det mulig å søke på restplasser på følgende 2 studier på Vea:

-Sirkulærdisponering av vann- vann som ressurs

-anleggsledelse (gjennomføres i Tromsø)

Begge studiene er på deltid over 1 år.
Se egen artikkel om restplasser og opptak her.

Søknad gjøres via Samordna Opptak

Foto: Inger Anita Merkesdal