Høsten 2020 tilbyr Gjennestad videregående skole i Vestfold igjen gartneropplæring. Tilbudet er tilpasset en ny struktur der opplæringen er to år på skole og to år opplæring i bedrift som lærling. Ordningen har vært testet i noen år, og tilbakemeldingene fra gartnerlærlinger og opplæringsbedrifter er gode: “Vi lærer mye og gartnerne er bedre tilpasset arbeidslivets behov.”

Tekst: Hilde Aasen, ass. rektor

Sunniva Endresen fra Aust-Agder går Vg1 naturbuk dette skoleåret. Hun gleder seg til å starte på Vg2 landbruk og gartnernæring høsten 2020. (Foto: Gjennestad vgs)

Styreleder for Gjennestad vgs, Agnar Kvalbein, og rektor ved skolen, Kristin Sanna Kihle, vet at kompetanse innen gartnerfag er etterspurt. Det er økende interesse for å dyrke selv, spise grønt og produsere bærekraftig.
Ny gartnerutdanning må ha med elementer fra teknologiske nyvinninger, klima og miljø, bærekraftig arealforvalting og nye metoder for dyrking som andelslandbruk og urban dyrking.
Den nye gartneren må ta opp i seg alt dette samtidig som vi skal utdanne gode fagfolk som trengs i næringen. Gjennestad vgs vil være med på denne utviklingen, sier Kvalbein.

Kristin Sanna Kihle gleder seg til å ta imot gartnerelever på skolen fra høsten 2020. Tiden er inne for å satse og gi gartneren et nytt og moderne uttrykk. Gjennestad vgs har alle forutsetninger for å lykkes, sier Kihle. Vi har et av landets beste og største hagesenter, stort veksthusanlegg med både mat- og prydplanter og egen park og anleggsgartneravdeling. Vi har også gode kontakter i ulike deler av næringa og det er et godt fagmiljø på skolen.
Skolen har en sentral plassering ved E18 og Torp flyplass og vi kan ta inn elever fra hele landet.

På skolens område ligger også Vestfold Landbrukstjenester som er svært viktige i lærlingeordningen. De er opplæringskontor for landbruk- og gartnerfag i Vestfold.
Gjennom flere års forsøk har de utviklet en ordning der lærlingene får opplæring i flere ulike bedrifter gjennom sin læretid. Dette gir fordeler både for lærlingen og bedriften. Lærlingen får erfaring fra ulike bedrifter og kan dermed ligge helt i forkant av utviklingen. Bedriftene deler på ansvaret for opplæringen, skaper nye samarbeidsarenaer og lærer nye ting.
At opplæringskontoret ligger på skolens område gir unike muligheter for samarbeid mellom skole, opplæringskontor og bedrift.

Norsk Gartnerforbund har søkt myndighetene om at gartneropplæringen skal følge
normalordningen for fagopplæring med to år i skole og to år i bedrift. Dette gir grunnlag for å ta fagbrev som gartner. Søknaden ligger nå i Utdanningsdirektoratet. Alle uttalelser har vært positive til ordningen, og Kunnskapsdepartementet vil få saken til behandling i løpet av høsten 2019.
Fram til et vedtak fortsetter forsøksordningen med 2+2.