Driftsledelse gartner og grønt er en fagskoleutdanning innen produksjon og omsetting av gartneriprodukter og -tjenester. Utdanningens fokus er kvalitetsstyring, økonomi og ledelse i alle ledd av verdikjeden fra jord til bord.

Tekst: Britta From Foto: Georg Aamodt

Gartner- og grønt bransjen er sammensatt av mange små og store aktører som samhandler i et komplekst landskap av avtaler og regelverk. Samtidig må de forholde seg til at de jobber med levende plantemateriale som stiller unike krav til næring, temperatur, lys og luft under produksjon, lagring og eksponering i salgsutstilling. For å oppnå produkter av god kvalitet er det viktig å ha kjennskap til faktorer som er med til å bestemme kvaliteten i gjennom hele verdikjeden. Studiet Driftsledelse gartner og grønt har som mål å gi studenten et godt overblikk over hele verdikjeden, sammen med dybdekompetanse innen et selvvalgt spesialiseringsområde.

Driftsledelse gartner og grønt er i dag den eneste fagskoleutdanningen som tilbyr videreutdanning innen dette fagfeltet.

Hvem kan søke?

Fagskoleutdanning bygger på videregående utdanning. Driftsledelse gartner og grønt bygger på utdanninger innen de grønne fag: gartner, landbruk og naturbruk. Opptakskrav for utdanningen er enten VG3 gartnernæring eller VG3 landbruk, VG3 studiespesialiserende med næringsdrift i naturbruk, Vg3 påbygging generell studiekompetanse med naturbruk, eller tilsvarende utdanninger fra tidligere utdanningssystemer.

Du kan også søke inn på utdanningen på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse kan for eksempel være videregående utdanning innen et annet fag, kombinert med yrkeserfaring fra landbruk, gartnerbransje eller omsetning av grønt.

Organisering av studiet

Driftsledelse gartner og grønt tilbys som samlingsbasert deltidsundervisning over to år, tilsvarende ett års studium. De fleste studenter er i jobb ved siden av studiet, og hovedtyngden av studiebelastning er derfor lagt til vinterhalvåret, som for mange i bransjen er den minst hektiske tiden. Studiestart er i månedsskiftet august/september og siste samling avvikles før første april.

Studiet gjennomføres som et samarbeid mellom Norges grønne fagskole – Vea ved Moelv og Gjennestad videregående skole på Stokke i Vestfold. Første studieår har samlinger på Vea, mens andre studieår har samlinger på Gjennestad. Begge studiesteder tilbyr studenthybler.

Hva inneholder studiet?

Driftsledelse gartner og grønt er en yrkesrettet utdanning. Undervisningen er bygget opp over praksisnære oppgaver og problemstillinger, og en viktig del av utdanningen består i å oppnå bransjekjennskap.

Driftsledelse gartner og grønt opptar studenter med bakgrunn og yrkeserfaring fra et bredt spekter innen de grønne fagene. Utdanningen gir mulighet for å spesialisere seg innen sitt fagområde og yrkesvalg, samtidig som en får solid kompetanse innen basisfagene som er plantebiologi, produksjon- og produksjonsplanlegging, omsetning, økonomi og ledelse.

Undervisning tar opp temaer både fra frilands- og veksthusdyrking, og pryd- og konsumplanteproduksjon.

Undervisningen i ledelse, økonomi og markedsføring gjennomføres på mesterbrevnivå.

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer til stillinger som leder og mellomleder innen ulike deler av den grønne bransjen: Produksjon, varehandel og hage- og planteservice. Dessuten kan studiet kvalifisere til stillinger i offentlig forvaltning og private næringsorganisasjoner i gartner- og grøntbransjen.

Driftsledelse Gartner og Grønt er en «nesten ny» utdanning

Et kull av studenter har så langt gjennomført utdanningen og kan smykke seg med tittelen fagtekniker Driftsledelse gartner og grønt. Studentene kom med jobbbakgrunn innen plantesenterdrift, produksjonsgartneri og bærproduksjon og de valgte stort sett å spesialisere seg innen emner som var relevante for deres yrkesvalg.

Svinn innen produksjon og omsetning av planter, frukt og grønt utgjør betydelig tap for virksomheter, og er et potensielt miljøproblem. Svinn er dermed et viktig emne for alle typer virksomheter i den grønne bransjen.

Svinn var også temaet for tre av eksamensoppgavene i det første kullet av Driftsledelse gartner og grønt-studenter. Studiets eksamensoppgaven er en prosjektplan for iverksettelse av endringstiltak for en bedrift. Tre av studentene utarbeidet prosjektplaner for endringstiltak for reduksjon av svinn henholdsvis i en veksthusproduksjon, i et hagesenter og i en dagligvarebutikk.

Er Driftsledelse gartner og grønt noe for deg?

Søk nå for studiestart i høst, søknadsfrist 15.april 2017. Søknadsskjema

Les mer om fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt