Synne Victoria Christophersen (19) og Jon Arne Moslått (19) er i gang med andre lærlingeår i gartnerfaget, og er svært samstemt og tydelig på hva de mener om hva slags løp som er best; – Lærlingeløp, uten tvil.

Tekst og foto: Dag Eivind Gangås

Gartnerutdanningen er nede i en dyp bølgedal. Faktisk så dyp at Gjennestad valgte å ikke starte opp med nytt kull i år, og det ser ikke veldig mye lysere ut på de andre skolene som utdanner gartnere. Forhåpentligvis kommer de sterkere igjen til neste år, men det er tydelig at noe må gjøres om vi ønsker at det skal utdannes gartnere i Norge.
Avgjørende
Lærlingene vi møtte på Gjennestad er ikke i tvil. Jon Arne Moslått tror ikke han ville ha satset på en gartnerutdannelse dersom valget var kun skoleløp.
– Jeg lærer absolutt best når jeg får prøve det ut i praksis. Jeg har fått det meste av praksisen min her på skolen, og det gir en variasjon og bredde som inspirerer. I tillegg prøver jeg å få bli med ut på anleggsgartneroppdrag, slik at jeg får litt innsikt i dette faget også. Jeg liker å jobbe med planter med sterke farger, men også med trær. Forhåpentligvis kan jeg i fremtiden jobbe med blomsterproduksjon, med anleggsgartner-oppdrag på si, sier Moslått, som på sikt planlegger å ta over veksthusgartneriet hjemme i Våler i Østfold.
Inspirert
Synne Victoria Christophersen har for tiden praksis ved Sjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand, og føler også at hun har havnet riktig, både med skoleløp og praksisplass.
– Det er helt ideelt for meg å kunne gå på skole og jobbe samtidig. Vi tjener til og med penger på det, smiler hun.
Drømmejobben hennes er å kunne drive med rådgivning basert på hva, hvor og hvordan nyttehageeiere skal bruke planter, jord, gjødsel, kompost og så videre. Kanskje hvordan de skal bruke trekull også?
– Ja, det er lett å bli påvirket av Kristin Stenersen og Bjørge Madsen på Skjærgaarden, De er kunnskapsrike, entusiastiske og nysgjerrige på en smittsom måte, fastslår Synne.
Hun har ennå ikke bestemt seg om hun skal gå rett over på videre utdanning etter praksisperioden, eller om hun skal prøve å finne en jobb.
Kontinuitet
I dag er totalt 20 ungdommer under utdanning i dette prosjektet,13 på gartner og 7 på landbruk. Etter at de er ferdige skal prosjektet evalueres i 2020.
– Vi søkte Utdanningsforbundet om å få fortsette med dette skoleløpet inntil det ble tatt en avgjørelse om hvilket løp som skal videreføres. Hvis 2+2 ble valgt som beste løsning ville vi da ha fått en kontinuitet. Vi fikk imidlertid avslag, så nå må vi eventuelt starte opp «på nytt», dersom dette løpet blir valgt, forteller Runar Wold, daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester (VLT).
Papirarbeid
VLT står for alt det praktiske i forbindelse med praksisperioden/læretiden. Det vil si at de står for å ansette lærlingene, administrerer lønningene og tar mye av ansvaret for oppfølgingen. Det vil også si at de har ansvar for at fagplanen blir oppfylt. Derfor sender de gjerne elevene til flere praksisplasser og eventuelt på relevante kurs, slik at de får bred nok erfaring. VLT kommer jevnlig innom praksisplassene for å se om elevene får det de skal ha, og hvert halvår blir det foretatt en vurdering om alt er som det skal. Potensielle praksisplasser blir først vurdert av VLT. De skal også være godkjent av Fylkeskommunen. For å få slik godkjenning må gartneren ha fagbrev eller tilsvarende utdanning, eller ha drevet bedriften/jobbet som gartner i minst 6 år. Elevene har krav på halvparten av en faglært arbeiders lønn, og VLT sørger for å sende ut faktura til bedriftene og tar seg av papirarbeidet. Praksisplasser ordner de i samarbeid med skole og elever.
– Til tross for at produsentene gir uttrykk for at de synes lærlingeløp er en riktig vei å gå, har det ikke vært bare enkelt å få tak i praksisbedrifter. Men de vi har fått på plass, har ikke angret, hevder Wold.
Elevene kan ha praksis i familiebedriften, men Wold anbefaler at de får en erfaring fra flere bedrifter.
Fagprøver
På slutten av praksisperioden må elevene gjennom fagprøver. Det foregår slik at en fagnemnd besøker bedriftene og koordinerer med bedriftens faglige leder og VLT om hvordan prøven skal legges opp. Oppgaven formes så for å passe til det eleven har holdt mest på med. Prøven skal dekke planlegging, gjennomføring, evaluering og konkludering, og strekker seg over 3 dager. Resultatet kan da bli Ikke bestått, bestått eller Meget godt bestått.
Av de tre som har tatt fagprøve i år fikk to Bestått, og en Meget godt bestått.

Bildetekst:
Synne Victoria Christophersen, Jon Arne Moslått og Runar Wold er svært tydelige på at de ønsker et lærlingeløp for gartnerutdannelsen.