Norges grønne fagskole – Vea – rapporterer om rekordstor interesse og innsøking til årets gartnerutdanning for voksne (+23 år).

Fristen gikk ut 1.mars og de hadde da over 200 søkere. Av disse var 150 kvalifiserte søkere. Siden antalle plasser er 27 blir det stor rift om disse.

På grunn av den store interessen måtte Vea stenge muligheten for å søke seg inn etter 1.mars.

Foto: Grethe Bøhn Busterud, Vea