– Målet er at fondet skal bidra til å øke verdiskapingen av norsk frukt og grønt med 150 prosent innen 2030. Fondet vil støtte forsknings- og utviklingsprosjekter som for eksempel kan gi helårsproduksjon av flere vekster, effektivisere innhøsting og plukking gjennom robotisering eller utvikle mer robuste og motstandsdyktige sorter, sier Alvhild Hedstein som er leder for fondet. På Gartnerkongressen i...
Det Britiske Animal and Plant Health Agency, APHA advarer nå mot en plantesykdom ved navn Phytophthora chrysanthemi. Den er foreløpig ikke oppdaget i UK, men APHA vurderer smittetrusselen som så stor at de ber krysantemumprodusenter om å være på vakt. P. chrysanthemi ble først beskrevet i Japan i 2010, og har siden blitt funnet både i Kroatia og USA. Også...
Mattilsynet er bekymret for økt privathandel med planter fra utlandet, særlig på nett. Slike planter kan ha blindpassasjerer som truer norsk plantehelse. Dette kan være plantesykdommer, insekter og andre organismer som kan gjøre stor skade på planter, både i private hager, i landbruket, i skog og naturen forøvrig. Tekst og foto: Mattilsynet Plantehelsen i Norge er god sammenlignet med andre europeiske...
Landsstyret i Gartnerhallen SA har vedtatt å ta ut søksmål mot selskapets revisor KPMG etter at en tidligere regnskapssjef har innrømmet å ha underslått 49 millioner kroner. Beslutningen er i tråd med anbefalingene fra Advokatfirmaet Wiersholm som sammen med det uavhengige rådgivingsselskapet KWC har gransket saken på oppdrag fra Gartnerhallen. Gartnerhallens daværende styre og administrative ledelse får også kritikk i...
En ny gardin fra Svensson - Luxous 1147 FR - skal kunne slippe gjennom to prosent mer lys enn tidligere versjoner, uten at det går på bekostning av isolasjonsevne eller kapasitet til å slippe gjennom fuktighet, skriver de i en pressemelding. Dermed skal man kunne starte grønnsakproduksjonen litt tidligere på vinteren. Dessuten kan man holde gardinene lukket noe lengre...
Confidor er godkjent mot skadedyr i flere veksthuskulturer i Norge. EU vedtok 30/5, 2018 å forby all utendørs bruk av blant annet Confidor WG 70 (imidakloprid) fordi dette middelet er ekstremt giftig for bier. I vedtak fra Mattilsynet 17/9, 2018 har bruksområdet for Confidor WG 70 blitt redusert både for ordinær godkjenning og for of-label etikett. Tekst: Annichen Smith Eriksen Nytt bruksområdet...
I år kan det forventes angrep av rognebærmøll i eple. Det er flere år siden det har vært så klare prognoser.  Geir Kjølberg Knudsen, Nibio Mengden bær på rogna avgjør om rognebærmøll angriper eple eller ikke. I år er det en kraftig nedgang i antall blomsterklaser i distrikter der varslingen av rognebærmøll gjennomføres. Det kan derfor forventes angrep av rognebærmøll i...
https://www.youtube.com/watch?v=kai_UUhL1KQ Rogaland har Kverneland, Toten har Tokvam og Norheimsund har Dalen. Det er langt mellom norske maskinprodusenter med eksportsuksess. Men, en Vestfold-basert teknologibedrift gir grunn til å tro på at et nytt norsk maskineventyr kan være i emning. Sandefjord-baserte Soil Steam International har nemlig utviklet et helt unikt produkt med stort internasjonalt potensiale. For dette er de nå kåret som vinner...
En av de store, aktuelle diskusjonstemaene i Europa og Amerika er for tiden legalisering av marihuana. Interessen for dette temaet er selvfølgelig ekstra store innen enkelte miljøer, og ett av de miljøene er gartnernæringen. Produksjon av marihuana kan bli en ny og kjærkommen inntektskilde for mange, dersom det blir legalisert. I Canada er det tillatt å dyrke marihuana, både kommersielt...
Faglig råd naturbruk vedtok i møte 24.oktober at de støtter Norsk Gartnerforbunds (NGF) ønske om å få på plass fagutdanning med fagbrev i gartnerfaget nå. Den foretrukne utdanningsmodellen er en såkalt 2+2 modell, altså en fagutdanning med opplæring i skole og bedrift og med avsluttende fagprøve. Faglig råd vil arbeide videre mot Utdanningsdirektoratet for å få utdanningen på plass uten...
- Advertisement -

SISTE NYHETER

- Advertisement -
- Advertisement -