Biobest Group NV i Belgia og VekstMiljø AS har kjøpt norske Pollinering AS.

Pollinering AS, grunnlagt av Karl – Ivar Stangeland er en lokal produsent av humlebol til gartnerinæringen. Biobest er verdensledende produsent av humlebol, med en årlig omsetning på 1 mrd EUR. VekstMiljø og Biobest, via det danske datterselskapet Borregaard Bioplant, har gått sammen med Stangeland for å styrke den norske produksjonen av humlebol. Produksjonen skal foregå i FKRA sine lokaler på Forsøksgården i Klepp, og produksjonen vil dekke det årlige behovet til den norske gartnerinæringen – året rundt.

Karl-Ivar Stangeland sier «jeg er glad for å ønske Biobest og VekstMiljø velkommen om bord. Jeg har jobbet i mange år for å gi lokale gartnere gode pollineringsløsninger. Deres behov er stadig økende. Dette samarbeidet vil hjelpe Pollinering med økt produksjon og innføre nye teknologier for forbedret effektivitet og kvalitet.»

Daglig leder i VekstMiljø, Berge Sandanger uttaler; «Gjennom et langvarig samarbeid med Borregaard Bioplant tilbyr vi et bredt spekter av nyttedyr til våre lokale produsenter. Våre kunder setter pris på muligheten til å få både pollinerings- og nyttedyrløsninger hos en og samme leverandør. Det er slik Borregaard Bioplant opererer i andre skandinaviske land, men da med humler produsert av Biobest Belgia. Ved å gå inn i Pollinering sammen, ønsker vi å forsikre oss om at denne synergieffekten kommer våre norske kunder til gode, da det ikke lenger er et alternativ å importere humler til Norge.»

Steen Borregaard, administrerende direktør i Borregaard Bioplant: «Borregaard Bioplant er en ledende leverandør av pollinerings- og biokontrolløsninger i hele Skandinavia. Siden 2017 har vi vært en del av Biobest Group, og er dermed sikret en bred produktportefølje og topp moderne teknologi. For det norske markedet ønsker vi å bygge videre på det solide samarbeidet med VekstMiljø, med tilgang til lokalt produserte humler. Den felles investeringen i et lokalt produksjonsselskap vil gi oss denne muligheten. Pollinering’s produkter er allerede godt kjent hos de lokale gartnere. Takket være tilgangen på ekspertise fra Biobest, som er verdensledende på humleproduksjon, vil vi kunne videreutvikle Pollinering og bidra til økt konkuranseevne for den norske gartnerinæringen.»