Gudmund Baustad vil fra og med 1. desember tiltre som ny daglig leder i Blomsterringen. Gudmund har frem til nå vært avdelingsleder i Vestfold i tillegg til å ha deltatt i ledergruppen siden sommeren 2012.

Konsernets leder frem til i dag, Bjarne Andersen, ønsker etter et lengre sykefravær å sentralisere sine oppgaver til Blomsterringens interesser i Danmark og Nederland, noe som for Bjarne vil medføre redusert reisevirksomhet.
Eirik Holm får ytterligere ansvar i prosessen med å styrke vårt salgsapparat. Gudmund og Eirik vil være rapporteringsmottakere for alle avdelingene.
I tillegg til Gudmund og Eirik vil ledergruppen heretter bestå av økonomi- og administrasjonsansvarlig Marit Fossnes og Trond Kampenhøy. Trond Kampenhøy fortsetter sitt overordnede ansvar for snittblomster.