De fleste diskusjoner om lønnsomheten i norsk produksjon av grønnsaker, frukt og bær ender naturlig nok snart opp i sammenligninger med forholdene nedover i EU. Her blir det synset og hevdet, gjerne basert på tynt grunnlag, rykter og overdrivelser i begge retninger, alt etter hvilket utgangspunkt man har i debatten.

Hvis du har lyst til å ha litt mer håndfaste fakta å slå i bordet med i diskusjonen kan vi anbefale Agri Analyses rapport nummer 4-2018, med tittelen «EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen». De tar for seg mulighetene som ligger i EUs landbrukspolitikk generelt, og har sett nærmere på hvordan land som Spania, Nederland og Sverige har innrettet seg innenfor disse mulighetene.

Rapporten kan selvsagt brukes til noe enda mer matnyttig enn som ammunisjon i debatter. Den kan for eksempel brukes i innspill til politikere. For eksempel kan man lese at EU i gjennomsnitt gir en direkte støtte på nesten 250 kroner per dekar areal i drift. I tillegg kommer noe markedsstøtte, og cirka en billion kroner på bygdeutvikling i perioden 2014 til 2010. Store tall, men det skal da også fordeles på mange søkere, og alle får selvsagt ikke like mye. Sammenlignes støtten en gjennomsnittlig spansk gartner får med hva en norsk gartner får, blir EU-støtten relativt beskjeden. Men den støtten kommer da på toppen av lavere lønninger, bedre produksjonsforhold og så videre.

Rapporten er bestilt og eid av Oslofjorden Frukt og Bær og Norges Bondelag, med ytterligere finansiering fra blant annet Norsk Gartnerforbund. På Agri Analyses nettsider kan vi lese at formålet med rapporten er å få kunnskap om ordninger i EU rettet mot frukt- og grøntsektoren, men også å se etter overføringsverdi som kan tenkes som inspirasjon for å etablere ordninger tilpasset behovene i norsk grøntsektor. Det er både markedsmuligheter og produksjonspotensial på norsk jordbruksareal for å øke produksjonen og verdiskapingen innenfor grøntsektoren. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Bildetekst: Torbjørn Tufte fra Agri Analyse presenterte rapporten på et seminar, 11. april. Han står som forfatter, sammen med kollega Hanne Eldby.