Hvorfor sier vi at tomater er grønnsaker, når de botanisk sett er et bær? Dette spørsmålet ble nylig tatt opp i The Washington Post, der de fortalte at spørsmålet faktisk var oppe i USAs høyesterett på slutten av 1800-tallet.

Tekst og foto: Dag Eivind Gangås

Bakgrunnen var at det var 10 % toll på import av grønnsaker, mens det ikke var toll på import av frukt og bær. Grossistfirmaet John Nix & Co på Manhattan importerte blant annet tomater fra Karibia, og mente at de ikke skulle betale toll, nettopp fordi det var frukt (Bær omfattes her av samlebegrepet «fruit», der bær er «small fruit», mens epler, pærer o.s.v. er «large fruit»). Saken gikk i rettssystemet fra 1887, og i 1893 hadde den gått helt til høyesterett.
Dommer Horace Gray fastslo i dommen at riktig nok er tomater botanisk sett definert innenfor frukt og bær, i likhet med agurk, squash, bønner og erter, men de oppfattes som grønnsaker av folk flest, enten de er selger eller kunde. Tomater blir brukt og spist som grønnsaker, ikke som frukt og bær. Derfor burde de falle innenfor tollgruppen grønnsaker, og det samme gjaldt agurk, squash, bønner og erter.
Dommen falt i en periode med store endringer i handelen med grønnsaker, frukt og bær. Tidligere hadde markedene hovedsakelig vært lokale og regionale, men grossistfirmaer som John Nix & Co endret gradvis på dette bildet. De var blant de første som hentet produkter til New York fra Florida, California og Bermuda, og de leide inn dampskip for å frakte løk inn til byen raskest mulig. De eksporterte dessuten frukt til Europa, og tok med poteter tilbake.
I 1937 ønsket Folkeforbundet å klassifisere frukt, grønnsaker og andre varer for å kunne koordinere tolltariffer, og tomater endte opp under paraplyen “grønnsaker / spiselige planter / røtter og knoller”, trolig til en viss grad basert på dommen i USAs høyesterett.
U.S. Department of Agriculture har brukt denne klassifiseringen konsekvent siden dommen, men diskusjonen er likevel ikke lagt død. Flere stater har protestert, og Tennessee og Ohio har stemt fram tomaten som sin “statsfrukt”. Morsomt nok har New Jersey valgt tomaten som sin “statsgrønnsak”, med henvisning til dommen fra 1893.
Som om det ikke er nok utstedte EU et direktiv i desember 2001 der tomater klassifiseres som frukt, sammen med rabarbra, gulrot, søtpotet, agurk, gresskar og melon.