Sprøyter potet med drone

Her sprøyter firmaet Greenfarmer potetåkrene med drone.

Tekst: Dag Eivind Gangås
Film og foto: Greenfarmer

Flommen på Østlandet har ført til at store områder har blitt for våte til at man kommer ut på jordene med traktor. Firmaet Greenfarmer og NLR Innlandet har derfor søkt til Mattilsynet og luftfartstilsynet om å få sprøyte flomrammede potetarealer med drone. Tillatelse ble gitt, og i uke 34 satte de i gang.

Erfaringene fra denne sprøytingen viser at dette er en god og effektiv løsning, ikke minst fordi turbulens fra propellene gjør at sprøytevæsken når hele planten. Dette er første gangen det er gitt tillatelse for dette formålet i Norge, men sprøyting med drone er trolig en teknologi som kommer for fullt i tiden fremover. Filmen er fra sprøyting på Kirkenær.