Har du vært nysgjerrig på vertikalt landbruk, uten å helt vite hvor du skal starte? Det har Avisomo en løsning på: Nå kan du kostnadsfritt låne et vertikalt dyrkesystem.

Tekst og foto: Avisomo

– Vi vet at vertikalt landbruk er nytt for mange grønnsaksprodusenter. Derfor ønsker vi å låne ut 10 komplette systemer for å senke terskelen for å teste det ut, sier daglig leder Martin Molenaar i Avisomo.
Om du søker og blir en del av prosjektet, vil du få låne et komplett vertikalt dyrkesystem uten kostnader.
Én dyrkningsstasjon inneholder 3 CC-traller med 4 etasjer i hver tralle. Både traller og utstyr til trallene er inkludert. Du kan også teste ulike måter å vanne på om du vil dyrke helt hydroponisk eller i potter med jord. 

Du får også styresystem, planteoppskrifter, LED-lamper og automatisert vanningssystem. Du må selv stå for potter, vekstmedium og frø.

Vertikal dyrking er lønnsomt
– Med Avisomo systemet kan grønnsaksprodusenter produsere hele året på en kostnadseffektiv, plassbesparende og automatisert måte. Med god ventilasjon, moderne LED-lamper og sensorer skapes forutsigbare avlinger, forteller Martin. – Våre grønnsaksprodusenter har oppnådd god lønnsomhet og høy stabil kvalitet på produktene de produserer. Med automatiske planteoppskrifter blir vanning og belysning automatisk håndtert for å redusere innsatsfaktorene til et minimum.

3 måneders prøveperiode
Avisomo vil låne ut dyrkesystemene gratis i 3 måneder. 
– Vi ønsker å forstå brukerens erfaringer med dyrkningsstasjonen de har lånt. Det er nyttig læring for oss når vi skal videreutvikle systemene våre. 
Når prøveperioden er over kan produsenten fritt velge mellom å levere tilbake systemet til Avisomo eller beholde systemet med et dyrkningsabonnement.

Krav som må oppfylles
For å kunne være med i dette prosjektet må du oppfylle visse betingelser. Det viktigste er at tilbudet gjelder etablerte grønnsaksprodusenter. Det er også et krav at lokalet er velegnet og har gulvareal på minst 10 m2. Du må også ha tilgang til vann og strøm.
– Hvis du ønsker mer informasjon finner du alle detaljer på våre nettsider: avisomo.no. Der finner du også mye annen nyttig informasjon for deg som er interessert i vertikalt landbruk, avslutter Martin.