Som den første i landet har Aasmund Kulien investert i en norsk løsning for automatisering i veksthusene sine. Systemet er utviklet av Tommy Gjedrem i TG Elektro & Automasjon, og er skreddersydd til Kuliens behov.

Tekst: Martin Knoop, NGF og Dag Eivind Gangås Foto: TG Elektro & Automasjon

Tommy Gjedrem og Aasmund Kulien foran kontrolltavlen til systemet.

For en tid tilbake begynte automatikken i veksthusene på Asbjørn Kulien Gartneri Ans. på Nodland, litt vest for Kristiansand, å svikte. Aasmund Kulien kjente da allerede Tommy Gjedrem, og visste at han kunne lage effektive og rimelige løsninger som er fleksible og enkle i bruk. Nå har den nye løsningen vært på plass i to av de fire veksthusene i halvannet år, og Aasmund er så langt svært fornøyd.
-Det som er så greit med denne løsningen er at det er akkurat det den skal være, hverken mer eller mindre. Samtidig kan den bygges ut i alle retninger, ved fremtidige behov, forteller Kulien.

Prosessindustrien

Tommy Gjedrem er utdannet automatiker og elektriker, og har bakgrunn fra landbruk og prosessindustri. Prosessindustrien har mange likheter med gartnernæringen på kompleksitet og variabler, men Gjedrem samarbeider tett med gartneren om løsninger i det enkelte gartneri.

Gammelt og nytt

Styreenheten er kompakt og relativt enkel, men svært fleksibel.

Systemet Gjedrem har laget for Kulien er en smart, sentral styreenhet som i prinsippet kan samle informasjon fra- og styre alt fra temperatur, lufteluker, shunter, lys, gjødselblander, værstasjon, og så videre. Den kan tilpasses eksisterende utstyr, uavhengig av alder og produsent.
-Vi kan installere sensorer og styresystemer på tilnærmet hva som helst, og sy det sammen i denne løsningen. Kulien har for eksempel en gammel DGT-blander som vi tidligere har utarbeidet en ny løsning for, som også enkelt kan integreres i totalstyringen for drivhuset. Vi utvikler dessuten nye ting hele tiden. Blant annet har vi laget en ny værstasjon som vi har store forhåpninger til, forteller Gjedrem.

Energieffektivt

Systemet skal også være energieffektivt. Ikke bare fordi det styrer luker og oppvarming etter værstasjon og målte verdier, men også fordi det styrer andre systemer på en mest mulig effektiv måte. For eksempel stanser den pumping av vann på varmerørene, når det ikke lengre er behov for oppvarming. Det er kanskje ikke all verden å spare på at en slik pumpe stanses når det ikke er behov for den, men til sammen kan mange slike tiltak gjøre en forskjell. For å kunne utarbeide en totalløsning for klimastyring så har Tommy også testet ut en løsning som gjør at man kan innhente avlesning fra eksisterende strømmålere. Data fra strømmåler brukes deretter for å optimalisere effektforbruket basert på anbefaling og strømavtale.

Skybasert

Systemet er skybasert og man kan derfor ha full oversikt fra praktisk talt hvor som helst.

Hele systemet er skybasert, og kan styres via telefon eller pc fra hvor som helst. Alarmer og varsler går på SMS og e-post, og det kan hentes ut alle slags rapporter og statistikker. Det betyr at også Gjedrem kan følge med på dataene og eventuelle feilmeldinger eller tilløp til feil, og han kan foreta oppgraderinger over nettet dersom man har serviceavtale og/eller driftsavtale. Fordelen med systemet er dette ikke utgår på levetid. Han har satt opp en løsning der gartneren leaser utstyret i en avtaleperiode, men gartneren eier utstyret selv når leasingperioden er over. I leasing-perioden har man en utvidet garanti og service.

Samarbeid

Oversikt over hus 4 hos Aasmund Kulien.

Gjedrem driver foreløpig alene, men har knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere, blant annet installatører. Han er også i dialog med SmartTekEnergi AS om å integrere avfuktere i systemet.
Sammen ser de på energioptimaliserende løsninger for bedre vekstvilkår og driftsøkonomi i veksthus.
-Vi kan gjøre helt enkle og rimelige ting, eller vi kan tilpasse mer omfattende løsninger. Går man for en mer omfattende løsning som også inkluderer avfuktere, kan det gi store gevinster i form av mindre svinn, økt produksjon, mindre utlufting, bedre utnyttelse av Co2, mindre energiforbruk, bedre utnyttelse av energigardiner og bedre kontroll på mengde sollys til plantene, og så videre, mener Gjedrem.

Leveringstid

Tegning av den nye værstasjonen Gjedrem har utviklet.

Som alle andre utstyrsleverandører har Gjedrem også merket at det ikke er like enkelt å få tak i deler som tidligere. Det som gjør at han likevel kan operere med relativt korte leveringstider er at det meste han bruker er hyllevare som mange produsenter kan levere, i tillegg til at han har et visst lager av komponenter han vet han vil få bruk for.