Det svakeste leddet i et vanningsanlegg når det gjelder frostsprengning er gjerne ventiler og kraner. I en kuleventil vil det bli stående vann i selve kulen når man stenger ventilen, og da er det fare for at den sprenges ved frost. På messen Agroteknikk 2018 stilte Brødr. Freberg AS med en nyhet som skal redusere den faren. Den eneste forskjellen fra en ordinær kuleventil er at det er boret et hull i den ene siden av kulen som vender bort fra vannet når ventilen er stengt. Dermed dreneres vannet ut av kulen, og faren for frostsprengning er – om ikke over, så i alle fall betydelig redusert. Kranen er ellers i messing, med håndtak i rustfritt stål. Maksimalt trykk er 30 bar og arbeidstemperaturen skal være mellom -20°C og 120°C.