Et nytt virus som går på tomat og paprika har spredt seg over store deler av verden. Viruset kalles Tomato brown rugose fruit virus, eller ToBRFV. Det skal først ha blitt oppdaget i Israel i 2014 på planter med Tm22-genet, altså planter som er motstandsdyktig mot tobakkmosaikkviruset (TMV) og tomatmosaikkviruset (ToMV). Det ble så påvist i Tyskland, Sør-Italia og California i 2018. I år har det blitt funnet i Nederland, Belgia og Mexico.

Foto: Diana Godínez (MX)

Symptomer ligner de som oppstår ved angrep av andre tobamovirus, som TMV og ToMV. På tomat- og paprikablader inkluderer dette mosaikkfarging, guling av bladårene og sporadisk innsnevring av bladene. På frukten kan gule flekker og brune, rynkete flekker vises. Nekrotiske skader kan noen ganger dannes på blomsterstengel, blomsterskaft og beger. Det er lett å forveksle viruset med andre, siden symptomene ligner.

Symptomer på viruset opptrer innen 12 til 18 dager etter infeksjon. En infeksjon på ungplanter vil føre til mer alvorlige symptomer, og plantestress har en tendens til å forverre dem. Andre faktorer som vekstforhold og ernæring vil også påvirke utbruddet. Skaden kan være betydelig, med 30 til 70 prosent redusert avling.

Foto: Diana Godínez (MX)

Viruset kan overleve i måneder og år uten en plantevert. Det er svært smittsomt og kan overføres via frø, menneskelig kontakt, klær, verktøy, kanner og beholdere, og så videre.

Det foregår kontinuerlig kartlegging av vertsplanter. Blant de kjente vertene finner vi petunia, søtvier, gatemelde og tobakk. Poteter skal ikke være blant vertsplantene.