Mattilsynet har besluttet å administrativt forlenge godkjenningsperioden på en rekke plantevernmidler.

Dette skyldes at saksbehandlingstiden for vurderingene av de aktive stoffene i EU har vært forsinket og at dette vil påvirke godkjenningene negativt dersom godkjenningsperioden ikke blir forlenget.
Har du ett eller flere preparater som er godkjent på off- label så vil disse godkjenningene forlenges også administrativt dersom godkjenningsperioden for preparatet forlenges.
Endringene som er gjort siden forrige gang listen ble oppdatert (19.01.2018) er lagt ut på Mattilsynets nettsider, og dit kan du komme ved å klikke her. Endringene er merket med blå skrift.