Mattilsynet har endret vedtaket for Kompakt 5C etter klage.

De har nå gitt melding til Klasø i Danmark om at de skal sende oppdatert e

Foto: Magne Berland, NLR Viken

tikett og tildele reg. nr. Så snart dette er på plass kan middelet markesføres og selges.

Kompakt 5C inneholder det samme aktive stoffet (klormekvatklorid) som Cycocel Extra.
Med Kompakt 5C blir det lettere å regulere veksten hos blant annet diverse utplantingsplanter og julestjerne.