Mattilsynet orienterer om at følgende merkesetning ved en feil falt ut av etiketten til plantevernmiddelet Nordox 75 WG (reg. nr. 2008.43.16) i 2016:
«Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter i frukt og 10 meter i bær.»

Bruk nærmere vannkilder enn 30 meter i frukt og 10 meter i bær er svært uheldig, da stoffet er meget giftig for vannlevende organismer.

Feilen er ordnet opp i av godkjenningsinnehaver og riktig etikett ligger nå publisert på Mattilsynets hjemmesider, med nytt registreringsnummer 2008.43.19: https://www.mattilsynet.no/plantevernmidler/etiketter/2008_43_19.pdf

Bruk av preparater med registreringsnummer 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med registreringsnummer 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær.

Ved spørsmål, kontakt postmottak@mattilsynet.no.