Det europeiske industrigass-selskapet Praxair Inc. er kjøpt opp av japanske(TNSC). Det fører til at Praxair Norge AS bytter navn til Nippon Gases Norge AS primo 2019. Nippon Gases beholder alle aktiva, medarbeidere og ledelsen. 
Nippon Gases Europe har virksomhet i de fleste land i Europa, og selskapet har ca. 2600 medarbeidere og mer enn 100 000 kunder. Selskapet er involvert i bransjer som helsevesen, næringsmidler, produksjon, metallurgi, kjemiske produkter, elektronikk og energi.
«TNSC har allerede en svært sterk posisjon i Japan, Sørøst-Asia og USA. Ved oppkjøpet av virksomheten vår, som er en av de ledende industrigassvirksomhetene i Europa, blir TNSC-konsernet også en av de største industrigassvirksomhetene globalt. TNSC-konsernets investeringer i Europa markerer starten på en reise i Europa, hvor konsernet ser frem til ytterligere vekst», sier Eduardo Gil, administrerende direktør for Nippon Gases Europe i en pressemelding.
Administrerende direktør for Praxair Norge AS, Sigurd Haukeli, uttaler at han gleder seg til å fortsette driften av en virksomhet som har sterke forpliktelser innenfor sikkerhet, etterlevelse og miljø, og at når virksomheten får nye eiere, er den enda bedre rustet til å levere kundeservice som oppfyller TNSCs slagord «The Gas Professionals».