Bilde: Anne Lene Malmer og Anders Hørthe. Anne Lene har vært mer i utviklingen av Tracker underveis, og er en av de som har mest kjennskap til hvordan systemet fungerer.

-For noen år siden så vi at vi hadde et økende behov for et godt verktøy for dokumentering, analysering og planlegging av det som foregår på gården. Alt fra å ha kontroll på timelister og akkord for de ansatte, til kostnader og inntekter for den enkelte kultur. Vi diskuterte det med en del kolleger, og fant snart ut at det ikke fantes et slikt verktøy. Derfor gikk vi sammen om å utvikle det selv. Nå det på plass, og etter å ha testet det noen sesonger kan vi slå fast at det fungerer helt utmerket, forteller Anders Hørthe, gartner fra Sylling i Lier.

Tekst: Dag Eivind Gangås

Anders Hørthe, Simen Myhrene og Fredrik Trolsrud startet samarbeidet – som etter hvert ledet til programmet Tracker – allerede i 2007. I utgangspunktet var målet å oppnå bedre effektivitet på gårdene ved å måle innsatsfaktorer som for eksempel arbeidskraft, og å utvikle bedre dokumentasjon knyttet til den enkelte plante.
I 2019 slo de seg sammen med Ole Kind, som gjennom Jook AS hadde utviklet et program for å hjelpe bonden med å bearbeide, så, sette og plante bedre og mer effektivt. Dette programmet het SoilMate Leveler, så det produktet Hørthe, Myhrene og Trolsrud har jobbet med fikk dermed navnet SoilMate Tracker.

Hørte Gård

Hørthe har i sesongen opp til 45 ansatte på jobb samtidig, og totalt nærmere 90 ansatte i løpet av året. Tre av dem er fra Norge, 25 er polske, hvorav ca. halvparten pendler, og resten er fra Ukraina og Vietnam, på relativt lange kontrakter.

Sporbar fra frø til bord, godt merket med «Nyt Norge».

Han produserer grønnsaker på drøyt 1.200 daa, delt omtrent på midten mellom økologisk- og konvensjonell produksjon. Driften er også delt i to ulike selskaper, der den økologiske delen går under navnet Smaksriket AS, mens de konvensjonelle grønnsakene selges gjennom Hørte Gård AS. Alt markedsføres imidlertid under Hørte-logoen. Deler av arealet inngår i et samarbeid med en nabo som dyrker gras til husdyrproduksjon.

Videreforedling av rødbeter.

De dyrker kålvekster, salater (inkludert baybyleaf), squash, stang- og knollselleri, og andre rotvekster, grønngjødsling og noe korn. I tillegg videreforedler de noen av produktene på egen gård.

Bare for store gårder?

Ut fra dette kan man forstå at det oppstår et behov for å ha kontroll på tidsbruk og pengeflyt, men er det bare de store gårdene med mange ansatte og en drøss kulturer som kan ha bruk for Tracker?
-Nei, snarere tvert imot, mener Hørthe. –Det er minst like viktig for mindre bedrifter å kunne måle alt som foregår på gården fra bunnen av, og slik finne ut hva det lønner seg å satse på.

Start enkelt

-Registreringene kan gjøres så detaljert og omfattende som man bare ønsker, og man kan få en fantastisk sporbarhet ned til den enkelte plante, om man ønsker. Modul Dokumentasjon legger til rette for sporbarhet fra frø til ferdig produkt. Dette følger produktene helt ut til butikk, slik at om det skulle komme en reklamasjon på et parti, kan man med et tastetrykk se for eksempel når, hvor, og av hvem det ble høstet. Faren er at man blir så «hektet» på mulighetene i dette programmet at man går alt for dypt inn i detaljene på registrering. Begynn svært enkelt, og så heller øker på etter hvert som man får mer og mer kontroll på hva man holder på med, råder Hørthe.

Han anbefaler «nybegynnere» i Tracker å begynne med arbeidsregistrering. Programmet tilfredsstiller krav til registrering av de ansattes- og egen arbeidstid, og dessuten hva de har gjort i løpet av den tiden. Rent praktisk foregår det ved at alle som jobber på gården enten har sin egen app på smarttelefon eller nettbrett der de «stempler inn» når de kommer på jobb, eventuelt at en arbeidsleder gjør det for dem. Alle de ulike kulturene på gården har sin egen ID. Dette gjør at all historisk dokumentasjon bevares for plantene uavhengig av plassering. SoilMate Tracker bruker uttrykket planteID om dette og det tilsvarer ofte et hold med samme sort eller plantekvalitet, så- eller plantedato. Dermed kan den ansatte, eller arbeidslederen, registrere hvor det jobbes, med hva og hvor lenge. Dreier det seg for eksempel om innhøsting kan kasser merkes og registreres med strekkoder, slik at man kan se hvor mye den enkelte ansatte har gjort, og dermed også hva vedkommende har rett på i lønn. Samtidig kan man lett justere akkorden i forhold til hvor arbeidskrevende de ulike jordene eller kulturene er til enhver tid. Den ansatte kan også lett gå inn og se hva vedkommende har gjort og hvor mye han/hun har gjort seg fortjent til i lønn.
-Dette gjør det også enkelt for de som ønsker å kontrollere om vi ligger innenfor kravene for lønn og arbeidstid. Jeg tror også det vil kunne vise seg nyttig for å vise allmenheten hva en dyktig arbeider i landbruket faktisk kan tjene. Jeg tror mange vil bli overrasket, for det er langt fra så dårlig som enkelte skal ha det til, sier Hørthe.

Egeninteresse

Adam Kotas er leder for «uteproduksjonen» på Hørte Gård, og «superbruker» av SoilMate Tracker. -For meg har systemet vært til svært god hjelp. Det sparer meg for mye arbeid, gir svært god oversikt, og letter planleggingen betraktelig. Det er heller ikke vanskelig å ta i bruk. Det vanskeligste er nok å legge seg på riktig nivå av hva som skal registreres, men hvis man begynner forsiktig med arbeidsregistrering går det bra. SÅ kan man heller øke på etter hvert, foreslår Kotas.

Ved at den enkelte ansatte får detaljert kunnskap til hva vedkommende har gjort og hva de har tjent på det, er det også grunn til å tro at de får økt følelse av eierskap til egen arbeidsplass og dermed også større ansvarsfølelse i jobben, produktene og det som foregår. De har også en egeninteresse av at alt de gjør blir registrert, så det bør ikke være vanskelig å få dem til å sette seg inn i programmet og å ta det i bruk.

-For meg er det mest nyttige med Tracker at det gir stor oversikt over investeringer og innsats. Man kan enkelt få ut tall på det meste. Dessuten er det en god opplærings-arena – et kvalitetsverktøy for å ta bevisste valg. Hva er det som gir faktisk utbytte? Man kan få noen skikkelige a-ha-opplevelser når fakta kommer på bordet, fastslår han.

Brukererfaring

John Gunnar Swang har mange års erfaring som bruker av Tracker, og mener programmet bare blir bedre og bedre. Foto: Privat.En av de som har tatt i bruk Tracker, og som har flere års erfaring med det, er John Gunnar Swang. Han eier og driver Holsfjord Produkter i Sylling, der han produserer bringebær i tunell, totalt ca. 50 daa, til konsum og hjemmesalg. Han har også 6-700 daa med blomkål, kinakål og isberg til konsum og industri.

-Jeg har hovedsakelig brukt Tracker til timeregistrering, der arbeidslederne har stått for selve registreringen. Den nye appen og muligheten til å bruke strekkoder på kassene gjør det rimelig bombesikkert, siden en strekkode gjør det umulig å registrere samme kasse to ganger. Dermed blir det sjelden feil. Det eneste er at det kan gjøres tastefeil når det skrives inn timer, så derfor førere vi alltid manuelle lister parallelt, slik at vi kan «vaske» dem mot hverandre i ettertid. Vi legger ut dagsrapporter, slik at den enkelte ansatte kan sjekke og eventuelt klage på feil i løpet av to døgn etter at rapporten legges ut, forteller Swang.

Det at systemet gir detaljert og rask oversikt helt ned på den enkelte kasse og plukker gjør at han enkelt kan beregne lønn og akkord.

-Jeg har full oversikt over hvordan sesongen forløper, og kan enkelt sammenligne med tidligere år. Jeg kan få ut rapporter i en håndvending, og kan spore varer omtrent på så detaljert som jeg måtte ønske. Dette er jo også et produkt som hele tiden er under utvikling, og utviklerne gjør sitt beste for å følge opp de ønsker vi brukere måtte ha. Dermed blir det bare bedre og bedre. Hvis jeg nå skulle ønske meg noe mer, måtte det kanskje være at data fra disse registreringene kunne hentes direkte inn i regnskap og KSL-rapporter. Slik det er nå er det lett å finne tallmaterialet, men det må skrives inn i de andre programmene. Dette er nok noe som vil la seg gjøre i en kommende oppdatering, håper og tror Swang, som absolutt anbefaler Tracker til andre gartnere.

Det bør også nevnes at utviklerne har fått økonomisk støtte fra Grofondet og Innovasjon Norge.

Les mer på soilmate.no

SoilMate Tracker i korte trekk:

SoilMateTracker er et system for å samle inn og måle innsatsfaktorer (arbeidskraft, råvarer), samt planlegge og dokumentere produksjon fra frø til ferdig produkt. Datafangsten gir mulighet for optimalisering produksjon i forhold til kvalitet, volum og lønnsomhet gjennom analyser av tidligere produksjoner. Det kan brukes både norsk, engelsk og polsk.

Systemet er delt opp i ulike moduler:

Arbeidsregistrering
Tilbyr effektiv registrering av arbeid på operasjoner og på kultur/plante. Det er stor fleksibilitet i hvordan arbeidsregistreringen settes opp, noe som gjør at den kan tilpasses de fleste behov. Arbeid godkjennes gjennom en rollebasert arbeidsflyt før det blir tilgjengelig på arbeids- og lønnsrapporter.

Dokumentasjon
Legger til rette for sporbarhet fra frø til ferdig produkt. I Tracker knyttes dokumentasjon til den enkelte plante og ikke til et skifte. Dette gjør at all historisk dokumentasjon bevares for hver enkelt plante uavhengig av plassering.

Tidsstempling
I denne modulen kan du stemple inn og ut på prosjekt eller arbeidsoperasjon. Dette gir nøyaktig måling av tidsforbruk, og er integrert med modulen arbeidsregistrering.

Høsting med strekkode
Høsting kan enten registreres manuelt inn i SoilMate Tracker eller det kan benyttes en strekkodeleser for å lese av strekkode-merkede enheter. Bruk av håndterminal og merking av enheter øker effektiviteten og nøyaktigheten på innhøstede enheter.

App for mobile enheter
SoilMate Tracker er også tilgjengelig via app for Android og iOS. Dette gir stor fleksibilitet og er veldig nyttig i de situasjoner hvor man ute og ikke har tilgang til en PC. Appen er under utvikling og har pr i dag følgende funksjoner:

  • Oversikt over din timeliste for den siste uken
  • Mulighet for å dokumentere avvik eller observasjoner
  • Skanning strekkoder
  • Værvarsel