Lyssand Gartneri har et effektivt og flott veksthusanlegg med stor produksjon av tulipaner og salat i Hagavik sør for Bergen. Det er full fart i tulipanproduksjonen nå på vinteren, og høsting, sortering og pakking av tulipaner er effektivisert med maskiner, men det kreves mange arbeidshender og for å sikre den gode kvaliteten som kreves av Tomas Lyssand.

Tekst og foto: Sidsel Bøckman.

Magne Berland

Magne Berland jobber deltid hos Lyssand og viser oss rundt i anlegget. I avdelingen med salat er det jevn høsting dag for dag fra rennene. Nye muligheter og uttesting av besparelser og bedring av kvalitet er alltid velkommen. Magne røper at han har et hemmelig testing for oppal av salatsmåplanter, en ide som Thomas Lyssand lanserte før jul. Vi blir med for å røpe hemmeligheten, og under et bord langt inne i anlegget ser vi det.

En test av LED-lys til oppal av salat

En test av LED-lys til oppal av salat. Småplantene er mindre og grønnere enn de andre småplantene som får ordinært vekstlys, men de ser fine og kraftige ut. Disse testplantene skal settes inn i ordinær produksjon, og følges tett opp gjennom hele produksjonsperioden til ferdig vare.

Småplantene er mindre og grønnere enn de andre småplantene som får ordinært vekstlys, men de ser fine og kraftige ut.

Dette for å se om LED-lys i starten gir en gevinst eller er et hinder for kvaliteten på salaten. Dette blir spennende å følge!