Vi du prøve å bo og arbeide på Færøyene? Har du utdanning og praktisk kunnskap om grønnsaksdyrking?

Da syns vi du skal søke stillingen som gartnerfaklig medarbeider ved et prosjekt som sikter frem mot å øke selforsyningsgraden av grønnsaker på Færøyene.

En økt selvforsyningsgrad av grønsaker er et prioritert saksområde i den færøyske landbrukspolitikk. Mange initiativer er i gang på forskjellig vis rundt øyene; først og fremmes i form av dyrkning på friland og i kaldhustunnel.
For å styrke aktiviteten på området har de færøyske landbruksmyndigheter bevilget prosjektmidler til å finansiere et utviklingsprosjekt innen grønnsaksproduksjon – i første omgang for 2024.

Prosjektpartnere er «Búnaðarstovan”, «Veltan» og «Grøni Háskúlin»; se nærmere om disse nedenfor.

Til å sørge for det daglige prosjektarbeidet søker vi en dyktig gartner/agronom/agrotekniker med kompetanse på grønnsaksdyrking samt praktisk erfaring fra frilandsdyrkning og dyrking i kaldhustunnel.
Ansettelsen skjer på færøyske arbeidsmarkedsvilkår og til gjeldende tariff, og er i første omgang tidsbegrenset til 2024. Hvis prosjektet forlenges, vil det være mulig å forlenge ansettelseskontrakten.

Ansettelsesmyndigheten er «Búnaðarstovan”, som ligger i Kollafjørður nord for Tórshavn, men arbeidsplassen blir hovedsakelig i bygden Sandur, i tett tilknytning til «Veltan» og «Grøni Háskúlin».

Stillingen er en fulltidsstilling med gode muligheter for selvstendig å tilrettelegge arbeidstid og arbeidsoppgaver. Det vil være perioder med stort arbeidspress, og vi forventer en fleksibel innstilling til arbeidstider og arbeidsinnsats m.m., alt efter sesong og efter behov.

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, og vi forventer bl.a. praktiske dyrkingsforsøk av grønnsaker både på friland og i kaldhustunnel i samarbeide med «Búnaðarstovan» og «Veltan».

Av andre arbeidsoppgaver kan nevnes:

  • veiledning til medlemmene av «Veltan» og andre interesserede angående dyrkingsteknikk, plantekultur, valg av plantemateriale m.m.
  • å tilrettelegge kurs om forskjellige emner innen grønnsaksdyrking sammen med «Veltan», «Búnaðarstovan», «Grøni Háskúlin» og andre.
  • å utføre systematiske dyrkingsforsøk og å dokumentere arbeidsgang og resultater m.m.

Vi søker en person som trives med å arbeide selvstendig og målrettet, som evner å formidle praktisk og teoretisk viten, og som kan samarbeide med både nybegynnere og ervervsmessige aktører i lokalsamfunnet.
Vi forventer en person som er utdannet gartner/agronom/agrotekniker med kompetanse på grønnsaksdyrking eller med annen tilsvarende utdanning.

Prosjektledelsen vil være behjelpelig med å skaffe husvære.

Søknadsfrist er 10. februar 2024.
Vi tar sikte på å få stillingen besatt pr. februar/mars 2024 eller snarest deretter.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til hhv. Jens Ivan í Gerðinum, landbruksrådgiver ved «Búnaðarstovan», tlf. +298 299012, eller til Katrin Petersen, styreleder for «Veltan», tlf. +298 221953.

Søknaden skal stiles til: Búnaðarstovan, Frammi í Dal 166, FO-410 Kollafjørður, Færøyene. E-mail: bst@bst.fo. Merk søknaden «Gartner til grønnsaksdyrking».

Om prosjektsamarbeidet:

Veltan er en interesseorganisasjon for folk, som dyrker grønnsaker på Færøyene.
Grøni Háskúlin er en selveiende institusjon, som underviser i bl.a. dyrking og bæredyktig matproduksjon.
Búnaðarstovan er landbruksstyrelsen på Færøyene, som bl.a. tilbyder kurser og rådgivning til landbrukssektoren.