– Målet er at fondet skal bidra til å øke verdiskapingen av norsk frukt og grønt med 150 prosent innen 2030. Fondet vil støtte forsknings- og utviklingsprosjekter som for eksempel kan gi helårsproduksjon av flere vekster, effektivisere innhøsting og plukking gjennom robotisering eller utvikle mer robuste og motstandsdyktige sorter, sier Alvhild Hedstein som er leder for fondet.

På Gartnerkongressen i Tønsberg 11. november ble Grofondet presentert av fondets leder Alvhild Hedstein, og den offisielle søkesiden www.grofondet.no ble åpnet av fondets styreleder Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen.

Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Det kan gis midler til forsknings- og utviklingsprosjekter inkludert doktorgradsstipendiater, utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden og til kompetanseheving.

Både NHOs bioøkonomipanel og NIBIO har estimert at verdiskapingen fra de biologiske ressursene i hav, skog, jord og mat kan øke fra dagens 250-300 milliarder kroner til 1000 milliarder kroner i 2050. En forutsetning for å lykkes er å ha god kunnskap om ressursene, kompetanse til å utnytte dem og rammevilkår for kommersialisering og verdiskaping.

– Vi ønsker å bidra til at næringen videreutvikles på en bærekraftig måte blant annet ved å ta i bruk ny teknologi og at markedet tilføres nye produkter. Opprettelsen av Grofondet er et tiltak som vil styrke verdiskapingen innenfor norsk frukt og grønt, sier konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik, styreleder for Grofondet.

Søknadsskjemaet på www.grofondet.no er nå åpnet, og første tildeling av midler vil skje i februar 2017.