Snømengden som har kommet de siste dagene, i kombinasjon med kraftig vind har skapt en alvorlig situasjon for gartnerier i Vestfold og Agder. Nå står flere av dem i fare for å kollapse.

Siv Iren Sørensen-Moe

Arne Kristian Kolberg, generalsekretær i NGF

-Dette er en svært alvorlig situasjon for de som blir rammet, og det jobbes iherdig for å begrense skadene, forteller generalsekretær i Norsk Gartnerforbund Arne Kristian Kolberg.

Du kan også lese NGFs uttalelser om saken i Nationen.

 Vanligvis klarer gartnerne å holde snøen unna veksthusene med måking og snøsmelting på taket av veksthuset bort ved å skru opp varmen i toppen, men uvanlig store snømengder kombinert med vind gjør at dette ikke har samme effekt nå. Snøen pakker seg som fonner rundt veksthusene, noe som fører til at konstruksjonen til slutt kan gi etter for vekten.
–Vi har tett dialog med våre medlemmer, og gjør det vi kan for å hjelpe i denne vanskelige situasjonen, sier Kolberg.
Han oppfordrer samtidig de som er rammet til å dokumentere godt alt med bilder.

Frykter at flere veksthus skal kollapse
NGF kjenner til flere veksthus som har kollapset allerede, og frykter at været som er meldt de kommende dagene vil kunne ødelegge enda flere. De har kontaktet Gjensidige som er deres samarbeidspartner på forsikringer, og vil i samarbeid med dem sende ut råd og informasjon til medlemmer i de rammede områdene.

Landbruks- og matministeren er orientert
–Like etter at vi ble kjent med saken tok vi kontakt med statsråd Geir Pollestad for å orientere ham, og samtidig forhøre oss om mulige erstatningsordninger. Det viktigste de som rammes kan gjøre nå er å kontakte forsikringsselskapet sitt, forsøke å begrense skadene og dokumentere alt med bilder. Vi følger saken videre og holder våre medlemmer løpende orientert, avslutter Kolberg.