Norsk Gartnerforbund søker etter en dyktig og engasjert medarbeider i fast stilling.  

Stillingen vil i hovedsak innebære et spesielt ansvar for bedriftsmedlemmer som produserer grønnsaker, poteter, frukt og bær.

Blant oppgavene vil være: 

-Medlemsservice/oppfølging av bedriftsmedlemmer innenfor grønnsaker, poteter, frukt og bær.

-Sekretær for NGFs grønnsaksutvalg og kulturklubber

-Medlemsrekruttering og organisasjonsmessig arbeid

-Følge opp fagrelaterte oppgaver og jordbruksforhandlingene

-Søke /jobbe med prosjekter

Personlig egenskaper:

-Den NGF søker må ha engasjement for, og kjennskap til frukt/grønnsaksnæringen

-Du må ha plantekunnskap og høyere relevant fagutdanning på universitets-, eller høyskolenivå.

-Dersom du har økonomisk eller juridisk tilleggskompetanse ansees dette som positivt.

NGF tilbyr:


-Et godt og hyggelig arbeidsmiljø sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere i Oslo sentrum.

-Varierte og allsidige arbeidsoppgaver med stor grad av utadrettet virksomhet og kontakt med våre medlemmer og noe reisevirksomhet

Stilling:  Seniorkonsulent/konsulent Grønnsaker.  Fast stilling.  Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes på e-post til ngf@gartnerforbundet.no

Søknadsfrist 1. september 2017

Spørsmål om stillingen? Kontakt Katrine Røed Meberg;

katrine.meberg@gartnerforbundet.no    Tlf: 93 65 25 13