Tekst: Ingunn Haraldsen, NGF
Styreleder NGF Kristian Solberg Foto: Dag Eivind Gangås

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la fredag formiddag fram en pakke med tiltak som er rettet mot næringslivet som er rammet av høye strømutgifter. Pakken inneholder en rekke ulike elementer, som direkte støtte, lånegaranti og støtte til energitilskuddsordninger. Regjeringen anslår at om lag 20.000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser vil kunne nyttiggjøre seg av ordningen.

Lite å hente for grøntnæringen
–Landbruksminister Sandra Borch (Sp) ga oss klare signaler om at vi skulle vente på en ordning for gartnerbransjen da vi møtte henne til debatt i Dagsnytt 18 forrige uke. Men vi ble ikke mye klokere av dette, sier styreleder i NGF Kristian Solberg. –Mitt generelle førsteinntrykk er at pakken er komplisert og byråkratisk, og at det er lite å hente her for grøntnæringa. Gartnerforbundet har vært tydelige på at det som trengs for landbruksordningen er justeringer for å få ordningen til å fungere etter intensjonen i formålsparagrafen.
–Med to ordninger er vi bekymret for at det vil bli enda vanskeligere å få en strømstøtte for landbruket til å fungere etter intensjonen. Derfor mener vi at det fortsatt er helt nødvendig og presserende at det blir gjort justeringer i landbruksordningen, fortsetter Solberg.
–Strømstøtteordningen hjelper ikke situasjonen for pakkerier og lager. Gjennom jordbruksavtalen er flere av disse allerede definert som en del av primærleddet i landbruket.
ENØK-tiltak
Skal man oppnå 45% støtte etter næringslivsordningen som ble presentert, så betinger det at man forplikter seg til ENØK tiltak.
–Mange gartnere har allerede gjennomført en rekke ENØK-tiltak. Vi stiller derfor spørsmål ved hvordan ordningen virker for denne gruppen. Flere har allerede påtatt seg gjeld i forbindelse med disse investeringene og har lite potensiale for videre ENØK-tiltak. Det ble også presisert at ordningen ikke har tilbakevirkende kraft, sier Solberg.
Støtten til landbruket
Strømstøtteordningen vil også kunne treffe landbruksbedrifter som ikke allerede treffes av strømstøtten til landbruket, skriver Nationen. – En del av de bedriftene er jo allerede i landbruksordningene, de som eventuelt ikke er i landbruksordningene vil kunne falle inn under den ordningen vi nå har. Mandatet vårt nå har vært å se på ordning til næringslivet, så er det ikke opp til oss nå å si noe om ordningene til de andre sektorene i landet vårt, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Nationen.