Etter en måned som fungerende generalsekretær i halv stilling har jeg fått erfare en organisasjon med hjerte for det grønne og mange baller i lufta.  

Arne Kristian Kolberg, generalsekretær i NGF

Gartner 2023 ble et godt møte med organisasjonen, -takk til alle som bidro til at dette ble et godt arrangement og takk til dere som var med. Mangfoldet i foredragene viste med tydelighet verdien av det grønne og blomstrende både for fysisk og psykisk helse, noe som angår oss alle. Det er grunn til å ta innover seg at grøntnæringens produksjon og innsats har positiv effekt for begge deler. Kommentarer fra norsk dagligvarehandel, restauranter, omsetningsledd for blomster og planter og myndighetene er også sammenfallende; det er ønske om mer av det gode – altså det grønne.

Grunnlaget for å by på mer av det gode hviler i veldig stor grad på mulighetene for sunn økonomi i næringen. Min erfaring er at økonomien i grøntnæringen er et resultat av spesielt to ting: rammebetingelser og egne prestasjoner. Vårt oppdrag i NGF er å bidra til å sikre best mulig rammebetingelser, og vi har siste måned gitt innspill på statsbudsjettet for 2024 om viktigheten av et treffsikkert tollvern, at økte CO2-avgifter på gass må øremerkes tilbake til veksthusnæringen og at innsatsen på plantehelse og plantevernmidler må styrkes betydelig.

Vi har også gitt innspill på hvordan selvforsyningen kan økes i Norge, og vi opplever en erkjennelse av at grøntnæringen, sammen med korn, er de viktigste kildene til økt selvforsyning. Dette er en mulighet for grøntnæringen og jeg mener at sunn produsentøkonomi er den mest bærekraftige og langsiktige kilden til økt selvforsyning i Norge. Det leder meg over til neste oppgave som vi starter opp med i disse dager: jordbruksoppgjøret 2024. Mer om det kommer i nummer 12 av Gartneryrket.

NGF er også godt i gang med strategiprosessen og i løpet av november får våre medlemmer spørsmål om hva du ønsker NGF skal være framover og hvor vi skal fokusere innsatsen vår. Det er en god anledning til å si din mening!