Hjem Velkommen som annonsør

Velkommen som annonsør

Gartneryrket er det eneste fagblad innen den grønne sektor i Norge, og har som målsetting å holde gartnerstanden orientert om det som skjer både på det næringspolitiske og det gartnerfaglige området.

Gartneriet er for mange en ensom arbeidsplass, og Gartneryrket er et bindeledd mellom kolleger. En leserundersøkelse viser at Gartneryrket blir lest, og at både reportasjer, fagstoff og annonser er godt lesestoff. I Gartneryrket er det annonser kun med relasjon til gartnernæringen, og dermed nyttig informasjon til kunden.

Velkommen som annonsør i Gartneryrket gartneri-Norges møteplass!

Annonsekontor

Knut Rismyhr
Annonsekonsulent
Tlf: 900 95 203
E-mail: knut@A2media.no

A2Media AS
Kaffegt. 16
2270 Flisa
Web: www.a2media.no

Mediaplan Gartneryrket 2017

Deadline Utgivelse Tema
1 02. januar 13. januar
2 30. januar 10. februar Fulldistribusjon
3 27. februar 10. mars Teknikk
4 27. mars 07. april
5 02. mai 12. mai Fulldistribusjon
6 29. mai 09. juni
7 26. juni 07. juli
8 07. august 18. august
9 04. september 15. september Fulldistribusjon
10 02. oktober 13. oktober Gartner 2016
11 30. oktober 10. november Energi
12 27. november 08. desember

Annonsepriser 2017

4 farger

Sort

Sort + 1 farge

Side 2, 3. omslag og bakside  14.000

1/1 side

12.000,-

6.500,-

7.700,-

1/2 side

8.000,-

4.000,-

5.200,-

1/3 side

6.800,-

3.200,-

4.400,-

1/4 side

5.300,-

2.400,-

3.700,-

1/6 side

4.300,-

2.000,-

3.300,-

1/8 side

3.300,-

1.500,-

2.500,-

Pris pr sp.mm.: Kr 15,-
Bilag etter avtale.
Byråprovisjon: 3,5%

Annonseformater

1/1 side 185 x 264
210 x 297
1/2 side 185 x 130
125 x 185
1/3 side 185 x 90
125 x 130
58 x 264
1/4 side 185 x 65
125 x 90
58 x 185
1/6 side 185 x 45
125 x 65
58 x 130
1/8 side 185 x 32
125 x 48
58 x 90

Tekniske data

Format: A4
Satsflate: 185 x 264 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet: Omslag – 150g Edixion
Innmat – 100g Edixion
Ann.materiell: Digitalt

Tilleggsomkostninger for annet materiell vil bli belastet kunden.
Trykkeri:  Merkur-Trykk AS
e-post: hilde@merkurtrykk.no

Materialfrister

Materialfrist er 12 dager før utgivelse.
For rubrikkannonser: mandag før kl. 10.00 4 dager før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materialfristen ikke overholdes.

Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig – det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Våre lesere er

Veksthus- og planteskolegartnere, frukt-, bær-, grønnsak og potetprodusenter, landbruks- og hagebruksfunksjonærer, samt ansatte i gartneri- og hagebruksnæringen.