Mattilsynet informerer om at det er nå er påvist tomatbrunflekk (TOBRFV – Tomato brown rugose fruit virus) i tomatplanter i en virksomhet med småskalaproduksjon i Vestfold. Dette er første funn av dette viruset I Norge. Det var virksomheten selv som sendte inn prøver med mistenkelige symptomer til NIBIO.

Mattilsynet har vært på befaring sammen med NIBIO og virksomheten har fått omsetningsforbud for resterende planter. Mattilsynet jobber nå videre med annen forvaltningsmessig oppfølging og å spore hvor smitten kan komme fra. Spesielt følger vi opp ulike frøkilder. Det vil snarlig bli publisert en nyhetsmelding om dette funnet.

Tomatbrunflekkvirus er et alvorlig plantevirus som kan angripe både tomat og paprika og kan ifølge EPPO infisere opptil 100% av plantene og forårsake 30-70% tap i tomatproduksjonen. Viruset er ikke regulert i norsk plantehelseregelverk, men Mattilsynet anser ToBRFV som en potensiell karanteneskadegjører og har som mål å isolere og bekjempe smitte.

Se mer om tomatbrunflekkvirus på mattilsynet.no  og i plantevernleksikonet

Mattilsynet gjennomfører kartlegging for dette viruset i norsk produksjon av småplanter og i tomatproduksjonen i år. Vi samarbeider med NIBIO og vil publisere rapport fra denne kartleggingen når resultater fra NIBIOs laboriatorieundersøkelser foreligger.

Foto: EPPO Global Database

Kontaktpersoner Mattilsynet

Hovedkontoret (overordnede spørsmål)

Seksjonssjef Are Tømmerberg Sletta, Seksjon planter og innsatsvarer, Tel. +4722779136, mob +4791607282    are.tommerberg.sletta@mattilsynet.no

Region Øst  (Håndtering og oppfølging av enkeltsaken). 

Seniorrådgiver Tone Merete Gislerud, Seksjon primærproduksjon avd. Vestfold. Tel +4722779015  mob+4790828138   Tone.M.Gislerud@mattilsynet.no