Statistisk sentralbyrå gjennomfører i vinter en ny undersøkelse om bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler gjennom 2020.
Undersøkelsen blir lagt ut på Altinn-plattformen i januar/februar. Det blir sendt ut melding med opplysninger om undersøkelsen og om pålogging til Altinn til alle som blir trukket ut for å delta i undersøkelsen. De som deltok i forrige undersøkelse, som var for 2015, vil være kjent med de aller fleste av spørsmålene.
Undersøkelsen for 2015, som fikk svært høy svarprosent, viste blant annet at det var omfattende bruk av biologiske plantevernmidler i norske veksthus. Er du interessert i å lese mer om den forrige undersøkelsen finner du det her.