Regelverket for import av planter ble endret i 2016, fra da ble mye av ansvaret for å hindre introduksjon av alvorlige planteskadegjørere lagt på importørene. Mattilsynet fører nå blant annet kontroll med at importørene selv gjennomfører en god nok kontroll av plantene de importerer. En forutsetning for å gjennomføre tilfredsstillende kontroll er både god kjennskap til gjeldende regelverk og til aktuelle skadegjørere.

Kurs i samarbeid med Mattilsynet

NIBIO har gjennomført flere grunnkurs i importkontroll, nå kommer det første videregående kurset for importører. Importørene er blitt mer bevisst sitt ansvar, mange importører har blant annet sendt medarbeidere på kurs for å etterleve de nye importbestemmelsene.
– For å sikre fortsatt god plantehelse, må importørene sørge for at de har kunnskap om regelverk, skadegjørere, vertplanter og symptomer.

Avdelingsleder i NIBIO, Hanne Skomedal forteller – Vi har hatt flere kurs, interessen har vært stor og tilbakemeldingen fra kursdeltagere er gode. Derfor tilbyr vi to kurs nå i januar 2019. Først et nytt grunnkurs den 23. Onsdagen etter, den 30. setter vi opp et videregående kurs, der mer av dagen er satt av til praktiske øvelser i å påvise planteskadegjørere.

Begge kursene avholdes i Plantevernbygningen i Høgskoleveien 7 i Ås.  Dagene begynner kl. 09.00 og avsluttes kl. 16.00.

Program og påmelding til kursene finner du her:

Grunnkurs

Videregående kurs