NLR Viken har laget en flott serie med ni ulike karanteneskadegjørerplakater i veksthus. Disse er det nå mulig å bestille.

Plakatene har fargebilder av skadegjørerne og symptomer på plantene og er nyttige i forhold til det å kunne lære å gjenkjenne de ulike skadegjørerne.
For en del av karanteneskadegjørerne er det krav om 4B-kontroll i spesifikke kulturer, dette er det også informasjon om på plakatene.

For bestilling og mer informasjon om plakatene, klikk her.