EU-landene ble ikke enige i spørsmålet om plantevernmiddelet glyfosat skal få utvidet godkjenning, under en avstemning 9. november. 14 land, blant annet England, Danmark, Sverige, Finland og de tre baltiske statene, stemte ja til EU-kommisjonens forslag om å utvide godkjenningen med fem år, men «ja-siden» besto av for få og små land til å få kvalifisert flertall for forslaget. Norge er også på «ja-siden», men har ikke stemmerett i disse møtene.

Dag Eivind Gangås

På «nei-siden» finner vi land som Belgia, Frankrike, Østerrike og Italia, mens blant annet Tyskland avsto fra å stemme.

Hva som videre skjer er uklart, og det ventes i spenning på EU-kommisjonens informasjon om neste trinn. Kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, har vært tydelig på at spørsmålet om glyfosat skal avgjøres av medlemsstatene ved at de aktivt tar stilling. Når det nå mislyktes kan Kommisjonen trekke saken og avgjøre den i en såkalt gjennomgangskomité. Et annet alternativ er at medlemsstatene kan ta stilling til et nytt forslag om å utvide godkjenningen, sannsynligvis i tre år, på et kommende møte.

«Usikkerheten, og at beslutningen drar ut i tid er uheldig for alle. Næringen trenger langsiktige spilleregler, og med de omstendighetene som forelå var det riktig av den svenske regjeringen å si ja til forslaget som lå på bordet. Men EU-landbruket står overfor en stor utfordring – selv fem år ville vært kort tid for å finne effektive og bærekraftige alternativer. Her må også Sverige gå i takt med de andre medlemslandene», sa Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) unionspresident Palle Borgström da det ble kjent at det ikke hadde blitt enighet i EU.