Glyfosat er aktivstoffet som inngår i en rekke preparater som brukes mot ugress. Produkter som inneholder stoffet er helt klart de mest brukte av alle plantevernmidler i Norge. I følge Mattilsynet lå den årlige omsetningen i årene 2007 – 2011 i snitt på 300 tonn. Totalomsetningen på plantevernmidler var i samme periode gjennomsnittlig 750 tonn.

Tekst: Ronny Berdinesen, NGF

Det var i EUs appellkomite saken ble stemt over den 27. november. Medlemslandene deltok med representanter på politisk nivå, noe som understreker hvor mye politikk det har gått inn i saken. Tyskland, som tidligere har stemt blankt, sørget denne gangen for et så vidt kvalifisert flertall. Frankrike og Italia stemte begge imot en ny forlengelse. Kort tid etter at det ble klart at det ble forlengelse utrykte begge landene at de ønsker å jobbe med å finne alternativer til glyfosat og et forbud i eget land.

Det er ikke første gang EU har stemt over den videre skjebnen til glyfosat i Europa. Saken har utviklet seg til å bli svært betent, og motstandere har mobilisert underskriftskampanjer og demonstrasjoner. Striden handler i stor grad om glyfosat er helseskadelig eller ikke. Verdens helseorganisasjon (WHO) konkluderte i 2015 med at det sannsynligvis er kreftfremkallende, mens EFSA (European Food Safety Authority) landet på motsatt konklusjon. Den nye godkjenningen ble bare gitt for fem år. Ved utløpstiden i desember 2022 er saken sannsynligvis igjen et politisk brennbart tema i EU.