Borregaard BioPlant ApS og Biobest NV kunngjør i en pressemelding at det er inngått avtale om at Biobest kjøper eierandeler i Borregaard BioPlant og det svenske datterselskapet BioBasiq Sverige AB.

Steen Borregaard, selskapets grunnlegger, fortsetter som direktør i Borregaard BioPlant.
Borregaard understreker at avtalen er av en karakter som skal sikre kontinuitet;
«Borregaard Bioplant vil fortsette å fungere som et selvstendig firma og opprettholde sin kundeportefølje, samt sitt unike nettverk av internasjonale leverandører. Våre kunder og leverandører kan fortsatt ha tillit til at vi opprettholder og utvider vår høye standard av service og brede sortiment av produkter.»

Steen Borregaard startet sin virksomhet på begynnelsen av 1980-tallet, og etablerte Borregaard Bioplant ApS i 1992. I 2004 ble det svenske datterselskapet Biobasiq Sverige AB lansert, og med det ble Borregaard Bioplant den ledende leverandøren av løsninger for biologisk plantevern til gartnerinæringen i Skandinavia.

“Vi har bygd vår suksess på kompetansen til våre høyt kvalifiserte medarbeidere og deres evne til å videreformidle gode råd til våre kunder. Dette i kombinasjon med et vidt produktspekter fra ulike internasjonale leverandører har gjort det mulig å tilby helhetlige biologiske løsninger for våre dyrkere » sier Steen Borregaard og fortsetter: » Etter mer enn 30 år i bransjen var det hensiktsmessig å lete etter en langsiktig partner og Biobest var det åpenbare valget som en av våre pålitelige leverandører i mange år. Det strategiske partnerskapet med Biobest vil muliggjøre en bærekraftig utvikling av selskapet til fordel for alle interessenter. »

For Biobest betyr investeringen i Borregaard BioPlant en forsterket tilstedeværelse i et lovende skandinavisk marked. Verdiene og visjonen til Borregaard Bioplant er godt forenelige med Biobest-gruppens forretningsidè. Kompetanse til å gi råd til kunder over hele verden om bærekraftig plantedyrking, er drivkraften for selskapets langsiktige vekst.

Jean-Marc Vandoorne, administrerende direktør i Biobest, sier:
«Jeg er stolt over at et høyt respektert selskap som Borregaard Bioplant verdsetter det langsiktige forretningssamarbeidet vi har hatt og besluttet å godta Biobest som aksjonær og strategisk partner. Vi vet at Steen og hans team yter utmerket service og sikrer innovative løsninger til sine kunder, og vi er svært glade for å styrke vårt samarbeid. Transaksjonen understreker ytterligere vår globale strategi for å utvikle sterke relasjoner med dyrkere, og å tilby dem et komplett utvalg av naturlige løsninger.»