Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

Tekst: Mattilsynet

I merkingen av frukt, bær og grønnsaker fant vi feil på 24 prosent av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til opprinnelse og sort. For matpoteter fant vi feil på 60 prosent av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til sortering og størrelse. Virksomhetene som fikk varsel om feil i merkingen, har nå endret merkingen på sine produkter.
I en kartlegging av de fem største nettbutikkene i region Stor-Oslo, hadde halvparten av de 22 produktene vi sjekket en eller flere feil i opplysningene på nettsiden. Alle funnene ble fulgt opp med veiledning fra Mattilsynet.
-Vi mener flere av feilene er unødvendige fordi mange av kravene i forskriften er konkrete, og Mattilsynet hadde forventet bedre regelverksetterlevelse i denne kampanjen. Vi synes derfor det er noe overraskende at vi fant såpass mye feil. Et resultat av feil merking er at forbrukerne ikke får den informasjonen de har krav på, eller får oppgitt feil opplysninger. Begge deler er uheldig, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
Mattilsynet fant ingen feil på sjekkpunktene holdbarhetsdato og vilkår for oppbevaring og bruk for frukt, bær og grønnsaker. En del ferdigpakket frisk frukt, bær, og grønnsaker manglet angivelse av opprinnelsesland. Ferdigpakkede epler, pærer, plommer, kirsebær og jordbær skal også merkes med opplysninger om sort, det manglet for enkelte produkter.
Poteter er dårligst merket
Resultatene viser at matpotetene skiller seg ut med flest feil, særlig på sortering og størrelse, som det er krav om i matpotetforskriften. Mattilsynet har inntrykk av at matpotetforskriften ikke er godt kjent, og følgelig ikke etterleves. Vi fant ingen feil på språk og nøkkelhullets utforming på matpoteter.
Utvalget var produkter som selges til forbrukere i det norske dagligvaremarkedet, både produkter produsert i Norge, og produkter fra EØS/tredjeland (samhandel/import). Det ble ført tilsyn hos virksomheter som bestemmer og har ansvaret for merkingen.
Mattilsynet har siden 2013 utført årlige merkesjekker av utvalgte dagligvareprodukter. Det er første gang Mattilsynet har sjekket ferdigpakkede matpoteter, frukt, bær og grønnsaker i en slik kampanje. I etterkant av Merkesjekken 2019 har Mattilsynet hatt dialog med flere bransjeforeninger om rapporten og merkeregelverket.

Bildetekst: Mattilsynet fant mye feil da merking av frukt, bær, grønnsaker og matpoteter ble undersøkt i fjor høst (Illustrasjonsfoto: Scanpix).