Moderne eplesorter blir ført til arten Malus x domestica. Artsepitetet tilsier at dette er domestiserte planteslag, det vil si resultat av krysninger og fruktdyrking. Men hvor stammer genene til moderne spiseepler fra? Teorien hittil har vært opphav i fjellområder i Kasakhstan, men hvordan kom planteslaget til Vest-Europa? Nå har kinesiske forskere bekreftet at spiseeplenes gener fulgte Silkeveien fra grenseområdene mot Kina og vest til middelhavslandene.

De kinesiske planteforskerne har analysert genomet hos 110 ulike eplesorter og sammenliknet dem med genene hos 24 arter. Moderne eplesorter har bidrag av gener fra arter i Nord-Amerika, Europa og Øst- og Sentral-Asia. På bakgrunn av gen-analysene kunne nedstammingshistorien rekonstrueres. Man har antatt at moderne epler har hatt det asiatiske villeplet Malus sieversii som foreldreart. Dette ble bekreftet i de nye analysene, og opphavet til moderne epler ble sporet tilbake til den vestlige delen av Tian Shan-fjellene i Kasakhstan. Under vandringen langs Silkeveien oppsto nye eplesorter ved krysninger med den europeiske arten Malus sylvestris, som også finnes viltvoksende i Norge. Siden er det stadig kommet til nye sorter ved kryssing og ved å ta vare på spontane mutasjoner.

Kilde: Deutsche Baumschule 11/2017 / planzenforschung.de

Bildetekst: Moderne eplesort. Foto: Ole Billing Hansen