Med god hjelp fra familien driver Anette Skarstad Skarstad Gartneri, et gartneri med gårdskafé, gårdsbutikk og produksjonskjøkken i Kongsvinger. Gartneriet er kjent for sine ferske kvalitetsgrønnsaker fra veksthus og friland. Fredag 25. oktober ble Skarstad Gartneri hedret med Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Hedmark.

Tekst: Innovasjon Norge

Anette Skarstad driver Skarstad Gartneri. Foto: Fredrik Solstad

-For en utrolig hyggelig overraskelse! Det betyr mye for oss at arbeidet vårt med å fremme lokalmat og skape entusiasme rundt norske råvarer generelt og norske grønnsaker spesielt, blir lagt merke til, sier Anette Skarstad. Med nysatsingen vi har gjort det siste året med ny gårdskafé og næringskjøkken, så har vi også økt fokuset på å redusere matsvinn gjennom videreforedling av egenproduserte grønnsaker. Utmerkelsen vi nå mottar gir oss økt motivasjon i arbeidet fremover, sier Skarstad.

Stor grønnsaksproduksjon
Familien Skarstad med Anette i spissen har drevet Skarstad Gartneri i flere år. I 2016 utvidet de gårdsbutikken til å også omfatte salg av lokalmat, i tillegg til egenproduserte grønnsaker. I 2018 ble det investert i et eget produksjonskjøkken for gårdskafé og videreforedling av grønnsakene. Produksjonskjøkkenet og kaféen ble åpnet i mai 2019 og har resultert i mindre matsvinn ved å bidra til at råvarer som ellers ville ha blitt vraket nå blir videreforedlet.
Gartneriet har en stor grønnsaksproduksjon og ved siden av gårdsutsalget selger det også grønnsaker til Bama og Findus. I tillegg til å selge egne varer er Skarstad også en distribusjonskanal for andre produsenter av lokalmat.
– Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal synliggjøre og hedre innovative bedrifter i landbruket. Det er et stort mangfold og en spennende utvikling som skjer innen norsk landbruk i dag, noe Skarstad Gartneri er et godt eksempel på, sier landbruks-og matminister Olaug Bollestad.

Omsetningsøkning på 50 prosent
Fungerende direktør i Innovasjon Norge Innlandet, Tron Ola Lundby, er imponert over den nyskapende bedriften og hvordan de har utnyttet ressursene.
– Utvidelsen av bedriften har resultert i en omsetningsøkning over de siste årene på over 50 prosent. Innovasjon Norge har fulgt bedriften tett og har bidratt med tilskudd til investering og bedriftsutvikling på tilsammen ca. 1,5 millioner kroner, og nå sysselsetter virksomheten 17 ansatte. Det er nettopp vekst vi skal bidra til gjennom våre virkemidler, sier fungerende direktør Tron Ola Lundby i Innovasjon Norge Innlandet.

• Om bedriftsutviklingsprisen i landbruket:
Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner og de fylkesvise vinnerne deltar i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.

Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020.