I samarbeid med Gravferdsetaten lanserte Mester Grønn i dag fullt nedbrytbare kranser og kistedekorasjoner under et arrangement på Østre gravlund i Oslo.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Hvert år blir det gjennomført om lag 3700 gravferder i Oslo. Blomster er en viktig del av seremoniene – de blir brukt for å hedre den avdøde og vise omsorg for de pårørende. Utfordringen er å handtere dekorasjonene etter at seremonien er over. Større sorgbinderi, som kranser og hjerter, blir utført med en teknikk der det kreves et underlag for å oppnå ønsket form og utførelse. Underlagene har hittil vært laget av plast (oasis), og det blir brukt plasttråd eller ståltråd for å feste blomster og silkebånd. Også til enklere bårebuketter blir det brukt materialer som ikke er nedbrytbare. Resultatet er at landets gravferdsmyndigheter blir ansvarlige for en betydelig sorteringsjobb. Det blir store mengder usorterbart restavfall, og komposteringsutstyr kan bli ødelagt av ståltråd og plasttråder.

Begravelsesbyråene i Oslo er pålagt å sortere i fraksjonene planteavfall, plast, papir og restavfall. Dette er tidkrevende arbeid og resulterer i uønskede mengder restavfall. På landsbasis var det i 2018 mer enn 40 000 gravferder, så til sammen blir det mye av denne miljøbelastende fraksjonen. Dette er bakgrunnen for at Gravferdsetaten i Oslo for noen tid siden henvendte seg til Mester Grønn for å utvikle en mer miljøvennlig løsning.
Etter to års arbeid kan Mester Grønn presentere sorgbinderi som er 100% nedbrytbart. Samtidig tilfredsstiller det kravene til kvalitetsbinderi. Underlaget til produktene kan nå framstilles av naturmaterialene halm og mose (reinlav). Reinlavet er avfall fra moseproduksjon, som foregår i Rendalen og Tyskland. Blomstene blir festet til underlaget med naturtråd, mens silkebåndet blir festet til produktet med en trepinne. Silkebåndet er for øvrig også framstilt av biologisk nedbrytbart materiale. Hele produktet kan dermed komposteres og blir ikke lenger en del av restavfallet.

Bildetekst: Representanter for Miljøfyrtårn, Gravferdsetaten og Mester Grønn er godt fornøyde med samarbeidet som har gitt fullt nedbrytbare kranser, bårebuketter og annet sorgbinderi.